Thermotogae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Carstvo Thermotogae (termofilne bakterije) je nedavno otkrivena grupa bakterija koja ima samo jeadn tip termofilne bakterije (Thermobacteria). Naziv ovog carstva izveden je prema rodu Thermotoga, koji vodi poreklo od grčke reči termos, što znači vruće i latinske toga, naziva dela odeće starih Rimljana.

Tip termofilne bakterije

Termofilne bakterije su nedavno otkivene. Jedinstvene su po sekvenci 16S rRNK i ekologiji. Odlikuju se debelim zaštitnim omotačem (toga) koji je nekoliko puta deblji od ćelijskog zida. To im omogućuje život u sredinama visoke temperature kao što su okeanske dubine gde izvire vrela voda čija je temperatura blizu tačke ključanja.

Građa

Tipu Thermobacteria pripadaju jednoćelijske štapićaste bakterije koje se kreću pomoću flagela (bičeva). Prema strukturi ćelijskog zida pripadaju Gram negativnim bakterijama. Neke vrste imaju zaštitni omotač (toga).

Fiziologija

U odnosu prema kiseoniku su isključivi anaerobi, a energiju dobijaju fermentacijom šećera, proteina ili drugih organskih jedinjenja.

Ekologija

Vrlo su otporne na visoke temeprature pa se neke vrste javljaju na temperaturi iznad 90 C.

Klasifikacija Thermobacteria

Prema klasifikaciji Margulis i Schwartz (1998) tip je podeljen na dve klase:

Srodne stranice

Literatura

  • Holt, Jack R, Carlos A. Iudica (2009): Taxa of Life, avgust 2009.
  • mr Tanja Berić (2009): Evolucija i sistematika mikroorganizama (PP prezentacija sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta u Beogradu)