Tinamui - klasifikacija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija

Prema uobičajenoj klasifikaciji grupisani su sa drugim pticama, kazuarima, nojevima, nanduima, kivijima, emuima, grupisani u nadred ptice trkačice (Paleognathae), mada njihovi filogenetski odnosi nisu jasni. Morfološke i molekularne analize omogućile su formiranje dve hipoteze o njihovoj srodnosti:

  • prema jednoj su tinamui srodni sa pticama trkačicama
  • druga hipoteza govori o njihovoj srodnosti sa kokama (Galliformes).

Fosili su pronađeni u Argentini i potiču iz tercijera, posebno iz:

Red tinamua sastoji se od jedne porodice Tinamidae koja se deli na dve podporodice:

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog