Tirozin

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Tirozin - strukturna formula

Tirozin je L-aminokiselina koja u svom bočnom lancu sadrži benzenski prsten. Ne pripada esencijalnim aminokiselinama jer se stvara u jetri od fenil-alanina dejstvom enzima fenil-alanin hidroksilaze.

Enzimopatije

Poremećaji metabolizma tirozina nastaju zbog nedostatka enzima koji učestvuje u razgradnji tirozina i fenilalanina. nedostatak enzima je uslovljen mutacijom gena i nasleđuje se autozomno recesivno:

  • fenilketonurija, je posledica nedostatka enzima koji fenilalanin prevodi u tirozin;
  • tirozinoza,
  • tirozinemija
  • alkaptonurija, nastaje usled nedostatka enzima koji homogentizinsku kiselinu prevodi u maleilacetosirćetnu kiselinu
  • albinizam

Literatura

  • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
  • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
  • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
  • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, Grafopan, Beograd, 2001
  • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998.