Tkivni hormoni

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tkivni hormoni (nazivaju se još i lokalni hormoni) se ne stvaraju u endokrinim žlezdama već u raznim tkivima i deluju na istom mestu gde se stvaraju ili u njegovoj okolini.

Eikosanoidi

Eikosanoidi su grupa biološki aktivnih lipida koji nastaju u metabolizmu nezasićenih masnih kiselina sa 20 ugljenikovih atoma (gr. eikosa = dvadeset). Prvi put su 1936. njihovo delovanje opisali Golbdlat i von Euler. Stvaraju se u svim tkivima ljudskog organizma, a dokazani su kod životinja i biljaka.

Eikosanoidi su tkivni hormoni koji nastaju i deluju lokalno i u različitim tkivima regulišu brojne fiziološke procese:

  • upalne procese i imunološki odgovor,
  • sinaptički prenos i
  • protok jona.

Eikosanoidi koji nastaju u krvnom sistemu su:

  • tromboksani u membranama krvnih pločica (trombocita) i
  • prostaglandini koje proizvodi endotela zida krvnih sudova, uključeni su u regulaciju protoka krvi i procesa zgrušavanja krvi.

Acetil-holin

Acetil-holin se oslobađa na završecima parasimpatičkih i skeletnih nervnih vlakana.

Sekretin

Sekretin se stvara i izlučuje iz zida dvanaestopalačnog creva, a pankreozimin izlučuje zid tankog creva.

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb