Tofieldiaceae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Tofieldia
Tofieldia

Familija Tofieldiaceae je mala grupa monokotiledonih skrivenosemenica. Ovu familiju je prvi opisao Tahtadžjan 1995. godine. Danas je prihvaćena od malog broja botaničara. Prema APG I sistemu iz 1998. godine ova familija je svrstana u red Alismatales, a i prema APG II sistemu iz 2003. godine status joj je ostao nepromenjen. Prema nekim klasifikacijama familija Tofieldiaceae se izdvaja u samostalan red pod nazivom Tofieldiales.

Karakteristike

Predstavnici ove familije su za razliku od svih ostalih vrsta reda Alismatales terestrične biljke. Imaju specifične nektarije koje ne karakterišu ostale predstavnike reda. To su višegodišnje zeljaste biljke. Cvetovi su im najčešće skupljeni u terminalne recimozne cvasti. Samo vrste roda Harperocallis imaju solitarne cvetove. Stome su anemocitne. Familija je zastupljena u umerenim i hladnim predelima Evrope, Azije i Severne Amerike uključujući i Grenland, kao i u malom delu Južne Amerike. Što se tiče toplijih krajeva, zabeležena je samo na Floridi. Broj hromozoma je n = (14) 15 (16). Dužina hromozoma im se kreće između 0,9 i 2,5 mikrometara.

Klasifikacija

Prvi predstavnici ove familije su se pojavili pre oko 124 miliona godina, a procvat je familija doživela pre oko 100 miliona godina. Prvobitno su se biljke ove familije smatrale tribusom u okviru familije Liliaceae. Ovaj tribus je prvi formirao Karl Sigismund Kunth 1843. godine. Pojedini botaničari su ovaj tribus 1985. godine prebacili zajedno sa ostalim rodovima u familiju Meltianthaceae. Kasnije je ova grupa biljaka prebačena u familiju Petrosaviaceae ili Narteciaceae. Minor Tamura je 2004. godine ovu grupu svrstao u familiju Narteciaceae i dao joj status podfamilije. Tek je 1995. godine Tahtadžjan predložio podizanje ove grupe na nivo familije. Međutim, ni danas pojedini značajni botaničari ne prihvataju ovakvo gledište na ovu grupu biljaka, pa je smatraju podfamilijom ili tribusom neke od familija poput Liliaceae ili Meltianthaceae.

U najvećem broju sistema u ovu familiju se uključuje pet vrsta raspoređenih u tri roda:

  • Harperocallis
  • Pleea
  • Tofieldia

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija