Toksično dejstvo zagađujućih materija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Resorpcija toksičnih materija iz vazduha


Definicija.jpg
Definicija

Toksično dejstvo predstavlja zbir poremećaja, fizioloških, biohemijskih, strukturnih  koji nastaju u organizmu pod dejstvom neke otrovne (toksične) materije.

Toksične materije

U kojoj će meri određena materija biti toksična zavisi od inteziteta procesa koji se u organizmu odvijaju istovremeno:

 • resorpcije,
 • detoksikacije,
 • deponovanja i
 • eliminacije.

Toksične materije dospevaju u organizam čoveka najčešće preko kože, kroz usta i organe za varenje ili kroz pluća.

Posle resorpcije one dospevaju u krv, a zatim do jetre i organa koji su manje osetljivi na toksične materije. Jetra je najznačajniji organ u kome se razgrađuju toksične materije procesom koji se naziva detoksikacija. Ovim procesom proizvodi metabolizma, toksične materije, su manje otrovni i izlučuju se iz organizma.

Jedan deo resorbovanih toksina dospeva u organe koji su na njih manje osetljivi i tu ostaju duže vreme (deponovanje). Tako se u masnom tkivu zadržavaju mnogi insekticidi, a u koštanom tkivu – stroncijum i olovo.

Jedan deo toksina izlučuje se iz organizma (eliminacija) preko:

 • bubrega (najveći deo),
 • izmeta (nerastvorljiva jedinjenja kao što su metali) i
 • pluća (gasoviti toksini).

Dejstvo na organizam čoveka

Dejstvo toksičnih materija na organizam može biti:

1. lokalno – delovanje toksina na neposrednom mestu dodira sa organizmom – koža, sluzokoža, oči;

2. sistemski – delovanje toksina posle njihove resorpcije u organizam, ispoljava se na organima i sistemima organa (organi za varenje, pluća, krv isl.).

Kratkotrajna izloženost toksinima izaziva akutna, a dugotrajna izloženost hronična trovanja. Znaci akutnog trovanja se javljaju veoma brzo, dok se kod hroničnog ispoljavaju postepeno, jedva primetno i vrlo često posle niza godina. Delovanje ostataka pesticida, teških metala, raznih hemijskih dodataka hrani i dr. imaju efekat hroničnog trovanja.

Biotoksini

Toksini koje proizvode živi organizmi, mogu se prema organizmima koji ih stvaraju podeliti na:

Internet.jpg
Pretražite internet


Literatura.jpg
Literatura
 • Janković, M.,Đorđević, V: Primenjena ekologija, Naučna knjiga, Beograd, 1981.
 • Đukanović, Mara: Ekološki izazov, Beograd, 1991.
 • Stanković, S: Ekologija životinja, Beograd, 1979.
 • Janković, M: Fitoekologija, Beograd, 1986.