Trihibridno ukrštanje

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Trihibridno ukrštanje - geni su obeleženi kao S, Y i A

Trihibridno ukrštanje u genetici je ukrštanje u kome se prati nasleđivanje tri osobine pod kontrolom tri slobodna gena. Potomci u odnosu na tri osobine predstavljaju hibride (trihibridi).

Parentalna generacija

Roditelji su homozigoti za sva tri gena i to tako što je:

 • jedan roditelj sa svim dominantnim alelima AABBCC (genotip) i sve tri dominantne osobine (fenotip);
 • drugi roditelj je sa svim recesivnim alelima aabbcc i sve tri recesivne osobine.

Oba roditelja mogu da obrazuju samo po jedan tip gameta: prvi gamete koji sadrže sva tri dominantna alela (ABC),a drugi gamete koji imaju sva tri recesivna alela (abc) (prema Mendelovom prvom zakonu razdvajanja alela prilikom obrazovanja gameta).

Prva filijalna generacija

U prvoj filijalnoj (potomačkoj) ili skraćeno F1 generaciji su svi potomci heterozigoti za sva tri gena (trihibridi), AaBbCc, i imaju izražene sve tri dominantne osobine. Ove jedinke mogu da obrazuju 2³ = 8 (prema formuli 2n, gde je n broj heterozigotnih gena u datom genotipu) tipova gameta prema kombinacijama alela koje sadrže. To su sledeće kombinacije: ABC, ABc, Abc, AbC, aBC,abC,aBc, abc.

Druga filijalna generacija

Međusobnim ukrštanjem jedinki F1 generacije, slobodnim kombinovanjem njihovih gameta obrazuje se F2 generacija. Slobodnim kombinovanjem gameta (8x8) moguće je da se obrazuju 64 kombinacije genotipova u F2, među kojima je 27 različitih. U F2 generaciji je moguće obrazovanje i 8 različitih fenotipova (vidi šemu) u odnosu 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1:

 • 27 od kupno 64 kombinacije, je geotip A-B-C- koji daje fenotip sa sve tri dominantne osobine
 • 9 od 64, je genotip A-B-cc, a fenotip prve dve osobine su dominantne, a treća je recesivna
 • 9 od 64 je genotip A-bbC-, a fenotip prva i treća su dominantne, a druga osobina je recesivna
 • 9 od 64, je genotip aaB-C-, a fenotip: prva je recesivna, a druga i treća su dominantne osobine
 • 3 od 64, je genotip A-bbcc, sa fenotipom: prva je dominantna a druge dve osobine su recesivne;
 • 3 od 64, je genotip aaB-cc, sa fenotipom: prva i treća osobina su recesivne, a druga je dominantna
 • 3 od 64, je genotip aabbC-, sa fenotipom: prve dve su recesivne, a treća osobina je dominantna
 • 1 od 64, je genotip aabbcc, gde su sve tri osobine recesivne.

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.