Typlonectidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Typhlonectes natans
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Gymnophiones

(beznogi vodozemci)

Podred
Familija Typlonectidae


Typlonectidae (vodene cecilije) je familija vodenih ili poluvodenih beznogih vodozemaca veličine tela od 140 do 750 mm u dužinu. Sve vrste su viviparne (rađaju žive mladunce). Jedna vrsta, Aeretochoana eiselti, poznata je sa samo 2 primerka i ima dužinu od 725 mm.

Rasprostranjena je u Severnoj i Južnoj Americi. Vodene cecilije su monofiletska grupa što se ogleda u njihovoj morfologiji, ekologiji i geografiji. Bilo je pokušaja da se svrstaju u familiju Caeciliidae ali je to ostalo nerazjašnjeno pa su još uvek izdvojene kao zasebna familija.

Klasifikacija

Ova familija se sastoji od koja se sastoji od 5 rodova i 13 vrsta:

Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

1.Genus Atretochoana sa jednom jedinom vrstom:

2. Genus Chthonerpeton, sa 8 vrsta:

3. Genus Nectocaecilia, sa jednom vrstom:

4. Genus Potomotyphlus, sa jednom vrstom

5. Genus Typhlonectes, sa dve vrste

Literatura

  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • http://amphibiaweb.org/lists/Typhlonectidae.shtml
Snežana Trifunović, dipl. biolog