Unutrašnja membrana mitohondrija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Mitohondrija.jpg

Mitohondrije su ćelijske organele sa najvećom količinom membrana. Njihov sadržaj je obavijen dvema membranama – spoljašnjom i unutrašnjom, između kojih se nalazi međuprostor. Spoljašnja membrana je glatka i u kontaktu je sa citoplazmom. Unutrašnja membrana gradi mnoge uvrate označene kao kriste (pregrade), usled čega je njena površina oko pet puta veća od površine spoljašnje membrane (vidi sliku). Na njoj se nalaze enzimi respiratornog lanca koji omogućuju stvaranje ATP-a u procesom oksidativne fosforilacije. Zbog toga se mitohondrije popularno nazivaju električne centrale.

Struktura unutrašnje membrane

Unutrašnja membrana mitohondrija se razlikuje od svih ostalih membrana u životinjskim ćelijama. Razlike se ogledaju u:

  • sastavu lipida i proteina, njihov odnos u ovoj membrani je 30% : 70%, što znači da ona sadrži nešto više proteina nego druge membrane;
  • morfološkoj organizaciji jer se u njoj nalaze:
    • strukture koje oblikom podsećaju na pribadače i predstavljaju ATP-sintetaze; deo ovih struktura, označen kao glava, usmeren je ka matriksu (matrici) mitohondrija;
    • prenosioci elektrona;
    • translokatori
    • proteinski kompleksi koji unose proteine iz citosola u mitohondrije
Reading.gif
Za više podataka pogledati Mitohondrijska ATP-sintetaza
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku