Vaši

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Opšte karakteristike

Pediculus humanus capitis ili glavene vaši i Pediculus humanus humanus (vaši tela) su 2μm-4μm duge i dorsoventralno spljoštene. Vaši nemaju krila,poseduju jasno vidljivu glavu, grudni koš (nosi tri para nogu) i abdomen (sedam segmenata). Prednje noge su dobro razvijene, njima se pričvršćuju za odeću i kosu, a terminalnim kandžama se kače za domaćina. U ishrani koristi dve pijavke kojom siše krv a treća usmerava pljuvačku u kožu U međuvremenu stalno ostavlja izmet na koži.

Životni ciklus

Obe vrste vaši imaju sličan životni ciklus, samo se razlikuju u plasiranju njihovih jaja. Telesne vaši polažu svoja jaja na telo domaćina a glavene vaši u osnovi dlake na glavi. Ženka može položiti više od 300 jaja tokom života. Imaju hemimetabolni životni ciklus. Nimfa se pojavljuje iz jajeta gotovo ista kao i odrasla jedinka. Postoji tri larvena stupnja koja zahtevaju krvne obroke da bi nastavili svoje razviće. Uz redovan krvni obrok potrebno je samo 7-12 dana da se larva preobrazi u adulta, u suprotnom larva će uginuti.

Bolesti

Kolonizacije vaši može dovesti do ozbiljnih infekcija i bolesti. Vaši potencijalno mogu izazvati Rikecijazu koja rezultuje epidemiju tifusa i drugih patogena. Način prenosa za sve infektivne agense je kroz širenje izmeta ili kroz rane stvorene prilikom ishrane.

Lečenje i kontrola

Najefikasnija kontrola je čisto telo i kosa, ali insekticidi su često potrebni u epidemije.

Literatura

iz seminarskog rada: Zglavkari kao prenosioci bolesti, Stankin Dejana