Vatrene stenice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pyrrhocoris sp.

Klasifikacija:

Vatrene stenice (Pyrrhocoridae) su familija u okviru podreda stenica koja obuhvata mali broj vrsta crne i jarko crvene boje tela. Upadljivim bojama one imitiraju otrovne insekte pa se time štite od predatora. Prednja krila su u vidu polukrilaca (hemielytrae - gr. hemi - pola; elytron - pokrivač). Obično su bez zadnjih krila, mada ima i izuzetaka. Odrasle jedinke nemaju sposobnost letenja.

Veličina tela se kreće od 9-11 mm. Mogu se videti u rano proleće (jedni su od insekata koji se najranije u proleće pojavljuju) ili kasno leto. Okupljaju se u velikim gomilama na kori stabala, starim drvenim ogradama i to uvek sa sunčane strane. Prezimljuju na odraslom stupnju, takođe u gustim kolonijama ispod opalog lišća hraneći se semenima biljaka ili uginulim beskičmenjacima. U kolinijama može doći i do kanibalizma.

Ženke nose jaja na zemlju ispod opalog lišća ili kamenja. Iz jaja se izlegu larve koje liče na odrasle, samo što nemaju polukrilca. Presvačenjima, između kojih rastu, larve postaju odrasle jedinke.

Fotografije

Literatura

  • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000.