Kičmenjaci

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Vertebrata)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Predstavnik sisara
Predstavnik vodozemaca

Kičmenjaci (Vertebrata) su bilateralno simetrični hordati sa razvijenom lobanjskom čahurom u kojoj se nalazi mozak. Najveći broj kičmenjaka poseduje kičmene pršljenove (vertebrae) i segmentisano telo.

Evolucija kičmenjaka tekla je u prvacu sve aktivnijeg kretanja i ishrane što je bilo uslovljeno razvitkom snažne i segmentirane muskulature. Uporedo sa tim razvijao se i skelet, kao oslonac mišićima, i potisnuo hordu. Aktivno kretanje dovelo je do progresivnog razvića čula i nervnom sistema, a u vezi sa povišenim metabolizmom do usložnjavanja krvnog i bubrežnog sistema. Tako je došlo do opšteg usložnjavanja organizacije kičmenjaka koji su postali najuspešnija i dominantna grupa hordata.

Organski sistemi kičemnjaka

Detaljnija organizacija kičmenjaka data je u opisu pojedinih organskih sistema:

Sistematika kičmenjaka

Podtip kičmenjaka podeljen je na sledeće klase:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati klasifikacija kičmenjaka