Vesna Stevuljević

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
VesnaS.jpg
Moja misija je da učinim biologiju zanimljivijom i uvučem učenike u čarobni svet nauke. Želim da razbiju tabue o eksperimentima, da prepoznaju načine upoznavanja živog sveta bez nasilja, da širom otvorenih očiju posmatraju svet oko sebe i da ga svojim postignućima učine plemenitijim. Rad sa decom smatram izuzetno značajnim jer stavovi stečeni u detinjstvu oblikuju pogled na svet za čitav život.

O meni ukratko

Rođena sam 1961. godine u Kovinu gde sam završila osnovnu školu. U Smedervu sam završila gimnaziju 1980. Godine studije biologije 1984. Godine na tadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek opšta biologija.

Predajem biologiju u O.Š.”Kosta Abrašević” u Resniku. Bavim se hortikulturom I digitalnom fotografijom. Želja mi je da različite mogućnosti elektronskog učenja primenjujem u svom radu, onoliko koliko tehničke mogućnosti škole dozvoljavaju.

Majka sam Milici, Mariji I Mirjani.

Radna biografija

Obrazovanje

 • Gimnazija „Jovan Janićijević“, Smederevo (1976 – 1980)
 • 1984.diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek za biologiju, smer opšta biologija

Zaposlenje

 • 1986 - 1993. radila u OŠ „Ljuba Nenadović“ u Žarkovu kao nastavnik biologije;
 • od 1994. radi u OŠ „Kosta Abrašević“ u Resniku kao nastavnik biologije

Rad na računaru

 • Word. Exel, Internet, Movie Maker, Pauwer Poiint, Microsoft Office Picture Manager, Windws MultiPoint Server 2010

Aktivnosti

 • Govorim Ruski i Engleski jezik
 • Član sam Etičke komisije za dobrobit oglednih životinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – predstavnik ORCA
 • Član sam „Društva za zapšitu ptica“ i „Srpskog biološkog društva“

Oblici unapređenja obrazovno-vaspitne prakse

 • Edukator organizacije za poštovanje i brigu o životinjama ORCA,
 • Realizator seminara „Dobrobit životinja i mi“,
 • Realizator seminara „Ogledi na životinjama bez životinja“
 • Edukator – demonstrator na Festivalu nauke 2009. i 2010.i 2011.godine
 • Autor i realizator radionice za decu predškolskog uzrasta na Super natural festivalu 2011.godine
 • Autor priprema za nastavu biologije za osnovnu školu izdavačke kuće Klett za 5.i 6.razred
 • Saradnik na projektu izrade priručnika za nastavnike biologije za 8.razred izdavačke kuće Klett
 • Saradnik na projektu evaluacije udžbenika izdavačke kuće Klett (udžbenik za 6.i 8.razred)
 • Časovi u bazi kreativne škole:
  • Plodni polumesec 2011/2012.god. V razred ,
  • Ogrovoran odnos prema životinjama 20010/2011. VI razred,
  • Ugrožavanje zaštita i unapređenje ekosistema – životne sredine 2009/2010 VIII raz.
 • Mentorski rad sa mladim kolegama
 • Mentorski rad sa učenicima – takmičenje za đački filmić 2011. I 2012. godine (CNTI Novi Sad).
 • Projekat septembar – oktoar 2008. realizovala sam pojekat „Unapredjenje energetske efikasnosti u školi“. Projekat je realizovan pod patronatom Nevladine organizacije Zeleni sto i Vladine Agencije za energetsku efikasnost

Stručno usavršavanje – seminari u poslednjih nekoliko godina

 • Digitalni filmovi u nastavi 2008.god
 • Multimedija kao pokretač aktivnog učenja 2008 god.
 • Socijalni softver u nastavi 2009
 • Metodika primene multimedije u nastavi 2010.god
 • Alati za učionicu 2010.god.
 • Multimedija kao pokretač aktivnog učenja Modul 1 I Modul 2011.god
 • Elekronski testovi 2012.god
 • Digiš – sajt za elektronsko učenje 2012.god.
 • Elektronska škola za početnike 2012.god.

Kursevi

 • Primena I K T u samozapošljavanju
 • Praktični aspekti elektronskog učenja
 • Certifikat Training the trainers, rganised by the royal society for the prevention of cruelty to animals RSPCA, U saradji sa ORCA Beograd 2008

Ostala interesovanja

 • Primena elektronskog učenja u nastavi,
 • Digitalna fotografija,
 • Hortikultura

Doprinos Bionet školi