Virtuelno:Kariotip i aberacije

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Aktiviraj sledeće linkove i pažljivo pogledaj

1. Kariogrami normalnih i kariotipa sa aberacijama:

http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/cki-e.htm

http://cas.bellarmine.edu/tietjen/HumanBioogy/bills_developmental_abnormalities.htm

2. Tarnerov sindrom

http://www.endocrineonline.org/ts2.htm

http://medgen.genetics.utah.edu/photographs/pages/turner_syndrome.htm

http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/picts/xo%26xxy.jpg

3. Daunov sindrom

http://www.dsamn.org/photogallery/

ušne školjke osobe sa Dunovim sindromom

http://www.rcsullivan.com/www/dixb0521.jpg

dermatoglifi osobe sa Daunom: http://www.emedicine.com/ped/images/637Down-SimianCrease.jpg

4. Patau i Edvardsov sindrom http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/picts/13%2618.jpg

5. Duplikacije

http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/chm/duq.gif

6. Translokacije

http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/chm/rst.gif

7. Paracentrična inverzija http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/chm/inp.gif

8. Pericentrična inverzija http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/chm/inc.gif

Reši zadatke

1. Pericentrična inverzija je _____________________________________

2. Delecije su__________________________

3. Kada je p=q, onda je to __________________hromozom.

4. Obrazovanje ring hromozoma je posledica _____________________________________

5. Uzdužne, međusobno jednake polovine hromozma su __________________________

6. Nervna ćelija žene ima ________ para hromozoma od čega je autozomnih _______ para, a polni su (navedi broj i vrstu) _____________________________________

7. Recipročna translokacija je __________________________________________________

8. Koliko autozoma ima jajna ćelija žene _____

9. Kom tipu (prema položaju centromere) pripadaju sledeći hromozomi iz kariotipa čoveka

13. ___________________________________

1. ____________________________________

X _____________________________________

4.___________________________________

10. Koliko akrocentričnih hromozoma ima spermatozoid koji nosi X hromozom ?

11. Grupa D u kariptipu čoveka sadrži (navedi brojeve )_________________ hromozome.

12. Predstavi šematski hromozom broj 6 i obeleži krake i centromeru.

13. Hromozom ima sledeći redosled gena (tačka je centromera) ABCD.EFG. Posle izvršene promene redosled gena je ABCD.DCBA. Koja strukturna aberacija je u pitanju?

14. Osobi, koja je nosilac uravnotežene translokacije 14q/21q nedostaju (upiši delove hromozoma) __________

15. Koliko molekula DNK se nalazi u 5 metafaznih hromozoma?