Virtuelno:Mejoza

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Aktiviraj link http://www.johnkyrk.com/meiosis.html pa pogledaj animaciju mejoze.

  • Na osnovu pažljivo pogledane animacije odgovori na pitanja:

1. Koliko hromozoma i molekula DNK ima ćelija u: a) profazi I b) anafazi I c) telofazi I d) anafazi II e) telofazi II?

2. Uporedi broj hromozoma ćeliji u:

a) profazi I u odnosu na telofau I; b) profazi I u odnosu na telofazu II. Kakav je taj odnos?

3. Uporedi količinu DNK u ćeliji u: a) profazi I u odnosu na telofau I; b) profazi I u odnosu na telofazu II. Kakav je taj odnos?

4. Koji procesu mejozi omogućava da dete liči na oba roditelja?

5. Dopuni rečenice:

a) Rezultat mejoze su _______________ ćelije koje imaju međusobno _____________ broj hromozoma koji kod čoveka iznosi _______.

b) Mejozom postaju ______________ ćelije koje sadrže ___________________ broj hromozoma.

6. Koliko kinetohora sadrži ćelija čoveka u: a) profazi I; b) profazi II?

7. Koliko lanaca DNK ima ćelija čoveka u: a) metafazi II; b) anafazi I; c) telofazi II?

  • Reši zadatke:

6. Vinska mušica ima 2n = 8 hromozoma. Koliko molekula DNK ima polna ćelija:

a) posle završene mejoze

b) u profazi I

c)u anafazi II

d) u G1 fazi


7. Koliku količinu DNK ima polna ćelija u odnosu na somatsku ćeliju istog organizma u G2 fazi ćelijskog ciklusa?