Virtuelno:Mendelovi zakoni

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Osobine o kojima je Mendel objavio rezultate:

http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/mendel/sf10x2.jpg


2. Pažljivo pogledaj sledeću šemu ukrštanja:

http://www.biologycorner.com/resources/mendel_P1.gif

Odgovori na pitanja (na osnovu prethodne šeme):

1. Predstavi šematski genotipove (kao kombinacije alela): a) biljke P generacije ljubičastog cveta; b) biljke F1 generacije ljubičastog cveta c) biljke F2 generacije belog cveta d) biljke F2 generacije ljubičastog cveta (oba genotipa).

2. Koliko gena određuje boju cveta iz prethodnog primera?

3. Zašto je ljubičast cvet dominantna osobina?


3)Pogledaj šemu:

http://www.biologycorner.com/resources/round_wrinkled.gif

4. Koji eksperiment je prikazan na prethodnoj šemi?

5. Šta je monohibridno ukrštanje?

4) Pogledaj šemu:

http://www.hagemann.de/aktuelles/produkte/lehrtafeln/bilder/100304.jpg

6. Kada dolazi do razdvajanja alela?

7. Kada se aleli slobodno kombinuju?

8. Na koliko načina se mogu iskombinovati dva različita alela? Koliko od tih kombinacija sadrži dominantan alel?

9. Šta predstavlja sledeća šema:

http://www.rosyboas.to/GettingStarted/monohybrid%20cross.jpg

10. Pažljivo pogledaj sledeću sliku pa proveri da li dobijeni rezultat odgovara predviđenom (prema Mendelovim pravilima)fenotipskom odnosu u F2 generaciji:

http://academic.kellogg.cc.mi.us/herbrandsonc/bio111/images/13_10.jpg


11. Ukrštene su vinske mušice normalnih krila (pogledaj šemu ukrštanja):

Dobijene su jedinke kako normalnih krila tako i one bez krila. Prema datoj šemi odgovori:

http://cas.bellarmine.edu/tietjen/images/cross.gif

a) koji je brojčani odnos krilate:beskrilnim mušicama;

b) koju osobinu određuje alel Ap;

c) napiši moguće genotipove krilate mušice.