Virtuelno:Mitoza

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

1. Aktiviraj sledeće linkove i pažljivo pogledaj animaciju mitoze.

http://www.youtube.com/watch?v=5gV5OML7jtA


http://www.loci.wisc.edu/outreach/bioclips/CDBio.html

Uoči glavna dešavanja u svakoj od faza mitoze.


2. Aktiviraj naredni link:

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter11/animations.html


a zatim ponovo link pod nazivom

Mitosis and Cytokinesis.

aktiviraj linkove:

http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html

http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html


3. Na osnovu dve prethodne animacije pokušaj da odgovoriš na sledeće pitanja:

1. Kada se u toku mitoze vrši:

a) citokineza

b) kariokineza?

2. Kada se u mitozi dele hromozomi?

3. U kom periodu mitoze se obrazuje deobno vreteno?

4. Od čega je izgrađeno deobno vreteno?

5. Šta je ekvatorijalna ravan (ploča)?

6. Koliko hromozoma imaju kćerke ćelije čoveka nastale mitozom?

7. U kojim fazama mitoze se u ćeliji ne vidi jedro i jedarce?

8. U kojim fazama mitoze hromozom ima dve hromatide?


  • pogledaj i ovo:

[1]

[2]