Virtuelno:Nukleinske kiseline

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U prirodi postoje dve vrste nukleinskih kiselina dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) i ribonukleinskakiselina(RNK).Obe su zastupljene u svim vrstama ćelijskih organizama i veoma su značajne za održavanje života i evoluciju živog sveta. Naziv su dobile prema jedru (nukleus) gde se najviše nalaze, mada ih ima i u citoplazmi.

Azotne baze DNK

Uvodni tekst (pročitaj pažljivo)

Osnovna gradivna jedinica DNK i RNK je nukleotid. Svaki nukleotid se sastoji od tri komponente :

 • jednog molekula azotne baze,
 • jednog molekula šećera pentoze ( dezoksiriboza u DNK, riboza u RNK)
 • jedne fosfatne grupe.

Azotne baze mogu biti:

 • purinske(purini) i
 • pirimidinske(pirimidini).

Purinske baze DNK i RNK su:

 • adenin(A) i
 • guanin(G),

Pirimidinske su:

 • citozin(C)
 • timin(T) u DNK
 • uracil (U) u RNK

Nukleotidi su međusobno povezani gradeći polinukleotidni lanac. Veze između nukleotida u tom lancu su fosfodiestarske i ostvaruju se tako što se treći C-atom(C3’) pentoze jednog nukleotida veže za peti C-atom(C5’) pentoze narednog nukleotida u lancu.Takvim povezivanjem na jednom kraju lanca ostaje slobodna hidroksilna grupa vezana za C3’ (taj kraj se naziva 3’ kraj), a na drugom fosfatna grupa vezana za C5’ atom (to je 5’ kraj).Početak polipeptidnog lanca je 5' kraj.

DNK ima dva lanca koji su postavljeni naspramno i povezani međusobno vodoničnim vezama preko komplementarnih baza.

Komplementarni lanci DNK zavijeni su u obliku dvostuke spirale koja je u čast naučnika koji su dali taj model građe, nazvana Votson - Krikova spirala (1953.god. su za to dobili Nobelovu nagradu).

1. Zadatak

Pogledaj narednu sliku pa odgovori na pitanja:

DNK i RNK

1.Znacima <, > ili = uporedi date parove:

 • adenin - guanin
 • adenin - timin
 • timin - citozin
 • citozin - guanin
 • timin - guanin

3. Prema čemu se nukleotidi DNK međusobno razlikuju?

4. Koliko različitih nukleotida gradi DNK?

5. Od koliko tipova nukleotida su izgrađene nukleinske kiseline?

6. Ako jedan lanac DNK počinje adeninom, kojom bazom se završava njemu naspramni lanac?

7. Koje su razlike u građi između DNK i RNK?

2. Zadatak

Pogledaj sledeće animacije:

DNK animirano 1

DNK animirano 2

Odgovori na pitanja:

1. Koje su baze međusobno komplementarne?

2. Šta se postiže komplementarnim vezivanjem baza DNK?

3. Ako je redosled nukleotida u jednom lancu DNK

CCTAGCAATGCTA, koji je redosled u njemu naspramnomn lancu?

3. Zadatak

Za kraj da se malo igramo:

Aktiviraj link i odigraj igricu komplementarnosti.

edukativna igrica na Nobel sajtu