Virtuelno:Reproduktivni biljni organi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Morfologija cveta

Kod većine biljaka cvetovi se nalaze na kraćoj ili dužoj cvetnoj dršci. Cvetna drška se pri vrhu proširuje u cvetnu ložu, koja može biti ravna, ispupčena ili udubljena. Cvetovi sa veoma kratkom cvetnom drškom ili oni bez nje su sedeći cvetovi.

Za cvetnu ložu pričvršćeni su delovi cveta:

  • čašica (calix),
  • krunica (corolla),
  • prašnici i
  • tučak (tučkovi).

Prašnik se sastoji od:

  • prašničkog konca (filamentum) i
  • prašnice (antera).

Kod većine biljaka, na tučku se razlikuju tri dela:

  • žig ,
  • stubić i
  • plodnik.

Zadatak br. 1: Cvetni delovi

Anatomija-cveta.jpg
  • Tačno upisani nazivi cvetnih delova su:

1. 1 (stubić), 2 (žig), 3 (plodnik) - tučak; 4- prašnice; 5 - krunični listić ; 6 - prašnički konac

2. 1 (žig), 2 (stubić), 3 (plodnik) - tučak; 4- prašnice; 5 - prašnički konac; 6 - krunični listić

3. 1 (prašnice), 2 (stubić), 3 (plodnik) - tučak; 4- žig; 5 - prašnički konac; 6 - krunični listić