Virtuelno:Tipovi nasleđivanja

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tipovi nasleđivanja

Intermedijarno nasleđivanje

Pogledaj šemu intermedijarnog nasleđivanja: Intermedijarnonasledjivanje.gif Intermedijarno.gif

Odgovori na pitanja:

1. Koji fenotip imaju biljke iz prethodne šeme genotipa: a) RR b)Rr c)rr

2. U kojoj su interakciji aleli R i r ?

3. Koliko se fenotipova obrazuje u F2 generaciji pri nasleđivanju iz prethodnog primera? U kom su odnosu ti fenotipovi?


ABO sistem krvnih grupa

4. Šta predstavlja naredna šema:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f6/ABO_donation_path.jpg/180px-ABO_donation_path.jpg


5. Napiši tip nasleđivanja za navedene krvne grupe ABO sistema:

a) A ; b) B; c) AB; d) O.


6. Koje krvne grupe mogu imati deca čiji su roditelji heterozigoti različitih krvnih grupa, dato je na šemi:

http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/codominant.jpg


a) Koje krvne grupe bi imala deca da roditelji imaju isti fenotip kao u prethodnom primeru , ali su homozigoti?

b) Koje genotipove ne mogu imati roditelji deteta O krvne grupe?

c) Koje genotipove ne mogu imati roditelji deteta AB krvne grupe?


7. Majka ima 0 krvnu grupu, a njeno dete krvnu grupu B. Odredi moguće genotipove krvne grupe oca.

8. Majka ima B, a njeno dete O krvnu grupu. Odredi moguće krvne grupe oca.

9. Reši slučaj spornog očinstva u kome majka vanbračnog deteta ima krvnu grupu N, a dete MN. Jedan osumnjičeni muškarac ima N, a drugi MN krvnu grupu. (U MN sistemu krvnih grupa aleli M i N su međusobno kodominantni.)

Rh sistem krvnih grupa

10. Koje genotipove ne mogu imati roditelji deteta Rh negativne krvne grupe (objasni)?

11. Da li Rh negativni roditelji mogu dobiti Rh+ dete?

12. Da li Rh+ roditelji mogu imati dete Rh negativne krvne grupe?