Y

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Y organ je građen od dve trake vakuoliziranih ćelija duž creva kod nekih predstavnika (familija Turbanellidae) razdela Gastrotricha.

Y telo (hromatin Y hromozoma) je distalni deo dugog (q) kraka Y hromozoma koga čini heterohromatin. Nalazi se u jedrima ćelija muškog pola posle bojenja nekom od fluorescentnih boja i može se uočiti fluorescentnim mikroskopom.

Y hromozom je polni hromozom koga imaju samo osobe muškog pola. Sparen je sa nehomologim X hromozomom u somatskoj ćeliji. Prema položaju centromere pripada akrocentričnim hromozomima i u kariotipu muškarca svrstan je u grupu G zajedno sa 21. i 22. parom hromozoma, dakle, među najsitnije hromozome čoveka.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y