Zeljasta biljka

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Zimzelen - perena
Zdravac

Zeljasta biljka je pojam koji se koristi za biljku koja ne obrazuje sekundarno tkivo (kambijum i felogen) pa ne dolazi do debljanja već je njihovo stablo meko, sočno i kod većine zeleno. Nadzemni izdanci ovih biljaka izumiru na kraju vegetacionog perioda.

Zeljaste biljke se dele na:

  • jednogodišnje, koje počinju i završavaju životni ciklus u jednom vegetacionom periodu (grašak, tikva, kukuruz, pšenica i mnoge druge);
  • dvogodišnje, u prvoj godini obrazuju masu listova, rastu i stvaraju rezervnu hranu, da bi u drugoj godini cvetale, donele plod i seme i umrle (mrkva, peršun, šećerna repa, cvekla i dr.);
  • višegodišnje ili perene, koje na kraju svake vegetacione sezone gube nadzemne organe, a zimu preživljavaju podzemnim organima iz čijih se pupoljaka na početku sledeće vegetacione sezone obrazuju novi nadzemni organi (maslačak, detelina, perunika i dr.).

Literatura

  • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
  • Janjatović, V. (1988), Botanika, Novi Sad
  • Kojić, M: Botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
  • Marinković, R, Tatić, B, Blaženčić, J: Morfologija biljaka, Beograd, 1979.
  • Nikolić,R, Pavlović, S, Živanović, P. (1989): Praktikum iz anatomije biljaka, Meidicnska knjiga, Beograd-Zagreb
  • Tatić, B, Petković, V. (1998): Morfologija biljaka, ZUNS, Beograd