Crotalinae

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Zvečarke)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Lepidosauria
Red Squamata
podred Ophidia
porodica Viperidae
potporodica Crotalinae

Zvečarke (Crotalinae) su potporodica otrovnih zmija iz porodice ljutica koje imaju organ osetljiv na toplotu. Naziv roda Crotalus, po kome je nazvana porodica, potiče od grčke reči crotalon što znači zvečka, čegrtaljka. Nazivaju se još i jamičarke ili šarke sa jamicom, zbog udubljenja smeštenog između oka i nosnog otvora koje je osetljivo na toplotu. . Naseljavaju Ameriku i Aziju.

Opis

Na njihovoj glavi, između očiju i nozdrva, se nalazi jedna ili nekoliko jamica, osetljivih na toplotu (infracrveni zraci), do kojih se pružaju mnogobrojni nervni završeci prepuni mitohondrija. Pomoću njih mogu da otkriju toplokrvnu životinju, svoj plen. Taj sistem je tako precizan da mogu detektovati temperaturnu promenu manju od 0,002 stepena Celzijusa.

Kod pojedinih se na kraju repa nalazi zvečka izgrađena od rožnih prstenova. Zvečka se prilikom presvačenja ne odbacuje cela već se svakim presvlačenjem dodaje po jedan novi rožni prsten. Tumačenja da se starost zmija zvečarki može ustanoviti na račun boja prstenova zvečke (slično kao što broj godova stabla označava njegovu starost) su potpuno pogrešna zato što se zmije najčešće presvalče više puta u toku jedne godine. Mlade zmija mogu da se preslače na svaka dva meseca. S' druge strane starije zmije mogu da izgube neki od prstenova na zvečki.

Rasprostranjenost i stanište

U Aziji naseljavaju Japan, Tajvan, Indoneziju, Indijsko poluostrvo i Šri Lanku. U Americi se prostiru počev od južne Kanade ka jugu, kroz Meksiko i Centralnu Ameriku do Južne Amerike.

Naseljavaju različita staništa: od pustinja do prašuma. Mogu da žive na zemlji (terestične) ili drveću (arborealne), dok je jedna vrsta (Agkistrodon piscivorus) čak i poluvodena. Neke vrste, kao što su meksička Crotalus triseriatus i kineska Gloydius strauchi, su nađene na nadmorskoj visini od preko 4000 m.

Ponašanje

Većina su noćne životinje iako ima i nekih vrsta koje su aktivne danju, kao npr. Trimeresurus trigonocephalus endemit Šri Lanke. Noću izbegavaju visoke dnevne temperature i aktivne su kada i njihov plen. Plen love iz zasede strpljivo ga čekajući. Mnoge vrste tokom zime prelaze u stanje hibernacije.

Razmnožavanje

Osim nekoliko izuzetaka krotaline su ovoviviparne. Izuzeci su vrste iz rodova Lachesis , Calloselasma kao i neke vrste roda Trimeresurus koje su oviparne. Mladunci mnogih vrsta imaju jarko obojene repove koji su u kontrastu sa bojom tela. Crvolikim pokretima repa oni mogu da namame plen sa prilično velike udaljenosti.

Klasifikacija

Ranije su Crotalinae bile klasifikovane kao posebna porodica Crotalidae. Danas, međutim, monofiletsko poreklo ljutica i zvečarki je nesporno pa se klasifikuju kao potporodica ljutica. Sadrži danas priznatih 18 rodova i 151 vrstu, od čega 7 rodova i 54 vrste u Starom svetu, a 11 rodova i 97 vrste u Nobvom svetu. Istovremeno, one su i jedine među ljuticama koje se mogu naću u Severnoj i Južnoj Americi.

Literatura

  • www.bionity.com/en/encyclopedia/Crotalinae.html
  • en.wikipedia.org/wiki/Pit_viper
Snežana Trifunović, dipl. biolog