Razlika između izmena na stranici „Adenin”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
(Čargafova pravila)
Red 22: Red 22:
 
* broj adenina je jednak broju timinskih molekula ('''A/T = 1'''), što važi i za druge dve baze u DNK (guanin i citozin, '''G/C = 1''')
 
* broj adenina je jednak broju timinskih molekula ('''A/T = 1'''), što važi i za druge dve baze u DNK (guanin i citozin, '''G/C = 1''')
 
*broj nukleotida koji sadrže purinku bazu jednak je broju nukleotida sa pirimidinskom bazom, '''A+G/T+C = 1'''
 
*broj nukleotida koji sadrže purinku bazu jednak je broju nukleotida sa pirimidinskom bazom, '''A+G/T+C = 1'''
 +
*ukupna zastupljenost G i C karakteristična za vrstu i da je najčešće '''G+C/A+T nije jedanko 1'''.
  
 
==Literatura==
 
==Literatura==

Izmena na datum 18. jun 2008. u 10:06

Adenin strukturno

Adenin (skr. A) je azotna baza koja ulazi u sastav nukleotida i nukleozida. Pripada purinskim bazama (purinima). Vezivanjem adenina sa pentoznim šećerom nastaje jedinjenje koje se naziva nukleozid. Veza između baze i šećera je N-glikozidna veza i formira se između devetog N atoma adenina i prvog C atoma šećera.

Adenin sa pentozom može da obrazuje dve vrste nukleozida:

 • adenozin, koji nastaje od adenina i riboze
 • dezoksiadenozin (adenin + dezoksiriboza).

Nukleotidi su estri nukleozida i fosforne kiseline, tako što se fosfatna grupa estarskom vezom povezuje za peti C atom pentoze. U zavisnosti od broja vezanih fosfatnih grupa mogu biti:

 • nukleozid monofosfati koji ulaze u sastav DNK, RNK, AMP
 • nukleozid difosfati izgrađuju ADP
 • nukleozid trifosfati, izgrađuju ATP

Komplementarnost

U molekulima nukleinskih kiselina adenin se vezuje dvostrukom vodoničnom vezom za pirimidinske baze:

 • timin u naspramnom polinukleotidnom lancu DNK
 • uracil u polinukleotidnom lancu RNK.

Ta osobina naziva se komplementarnost i na njoj se zasniva sekundarna struktura nukleinskih mkiselina.

Par adenin-timin koga održavaju dve vodonične veze ima oblik koji je isti kao par guanin-citozin koga održavaju najmanje dve vodonične veze. Od svih azotnih baza se mogu napraviti parovi (dva adenina, adenin i guanin, guanin i citozin, dva citozina, timin i guanin) ali samo za parove A-T i G-C kažemo da su komplementarni zato što samo ta dva para baza imaju potpuno istovetan prostorni oblik, i samo oni mogu da se slože u dvostruku spiralu tako da daju savršeno stabilnu strukturu.

Čargafova pravila

Ervin Čargaf (Erwin Chargaff) je ispitivao sastav nukleotida u DNK različitih organizama i ustanovio određene pravilnosti u tom sastavu:

 • broj adenina je jednak broju timinskih molekula (A/T = 1), što važi i za druge dve baze u DNK (guanin i citozin, G/C = 1)
 • broj nukleotida koji sadrže purinku bazu jednak je broju nukleotida sa pirimidinskom bazom, A+G/T+C = 1
 • ukupna zastupljenost G i C karakteristična za vrstu i da je najčešće G+C/A+T nije jedanko 1.

Literatura

 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, Beograd, 1986.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Šerban, Nada: ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001


Pogledaj Nukleinske kiseline u Virtuelnoj nastavi
Snežana Trifunović, dipl. biolog