Bionet Škola:Aktuelnosti

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 18:47, 8. mart 2019. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi) (Za Visoku zdravsztvenu školu strukovnih studija/ Višu medicinsku)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

CD sa testovima za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom/Stomatološkom fakultetu

Test pitanja su urađena prema novim udžbenicima i oblastima datim u konkursu za medicinski, stomatološki fakultet (ima oko 1800 test pitanja)

Test pitanja su podeljena u sledeće grupe:

I grupa: test pitanja po pojedinim oblastima koje su date u konkursu

 • Biologija ćelije - 196 pitanja
 • Biologija razvića - 140 pitanja
 • Molekularna biologija - 256 pitanja
 • Mehanizmi nasleđivanja - 339 pitanja
 • Fiziologija životinja - 323 pitanja
 • Ekologija i evolucija - 83 pitanja

II testove celokupnih oblasti - 9 testova po 30 pitanja (270 pitanja)

III testovi celokupnog gradiva: 6 testova po 30 pitanja (180 pitanja)

I+II+III = oko 1800 pitanja

Osim testova na CD su i:

 • zbirka rešenih zadataka iz genetike i molekularne biologije (oko 50-tak zadataka)
 • repetitorijum iz biologije ćelije
 • šeme i crteži za lakše razumevanje pojedinih bioloških procesa (ćelijsko disanje, spermatogeneza, oogeneza, translacija, transkripcija...)

bliže informacije na i-mejl snezana.trifunovic@gmail.com

Onlajn pripremna nastava

Priprema za polaganje prijemnog ispita iz biologije za Medicinski/Stomatološki fakultet

Pripremna nastava obuhvatiće nekoliko segmenata:

 • razjašnjavanje i moja pomoć u savlađivanju gradiva komunikacijom preko Biologija za srednjoškolce ili i-mejla
 • testiranje pojedinačnih oblasti
 • testiranje celokupnog gradiva.

Gde?

Onlajn ili elektronska nastava se održava na Biologija za srednjoškolce pa je neophodno da se prvo na toj adresi registrujete, a zatim pratite uputstva.

U temi na forumu Biologija na prijemnom ispitu za fakultete naćićete sve potrebne informacije o prijemnom ispitu iz biologije

Kako?

Nastava će se izvoditi preko već navedene Moodle platforme po sledećoj šemi:

 • za svaku od pet oblasti biće postoje materijali (video, animacije, slike, šeme...);
 • u toku pripreme svake oblasti možete na forumu postavljati pitanja, tražiti pomoć u reševanju/razumevanju određenih pojava, pojmova, zadataka itd;
 • rešavanje testova koji su uglavnom u elektronskom obliku

CD sa testovima za polaganje prijemnog ispita na Biološkom fakultetu

Na CD se nalaze test pitanja sistematizovana u tri grupe: 1. grupu čine testovi po razredima i to:

I razred: - Biologija ćelije sa 178 pitanja - Virusi i bakterije - 40 pitanja -Alge, gljive, lišaji - 60 pitanja - Biljna tkiva i organi - 70 pitanja - Sistematika i filogenija viših biljaka - 40 pitanja

II razred: - Protista i životinje - 155 pitanja -Morfologija životinja - 260 pitanja - Osnovna klasifikacija kičmenjaka - 30 pitanja

III razred: - Biljna fiziologija - 50 pitanja - Fiziologija životinja - oko 300 pitanja -Fiziologija biljaka i životinja - 180 pitanja

IV razred: - Razviće životinja - 140 - Molekularna biologija - 255 - Genetika - 335 - ekologija i evolucija - 83 pitanja

2. grupu čini 6 testova za proveru pojedinih oblasti; svaki test ima po 30 pitanja

3. grupa su testovi celokupnog gradiva: ima ih 5 i svaki ima po 30 pitanja.

To u zbiru daje oko 2500 test pitanja !!!

Detaljne informacije o naručivanju CD-a možete dobiti na snezana.trifunovic@gmail.com

Za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija/ Višu medicinsku

Test pitanja su podeljena u sledeće grupe:

I grupa: test pitanja po pojedinim oblastima koje su u važećim udžbenicima za I, II i III razred medicinske škole:

- Biologija ćelije - 178 pitanja -Biljna tkiva i organi - 56 pitanja -Virusi i bakterije - 40 pitanja - Biologija razvića - 140 pitanja -Beskičmenjaci - 69 + 36 -Kičmenjaci - 64 -Tkiva - 65 -Molekularna biologija - 155 pitanja -Mehanizmi nasleđivanja - 335 pitanja - Ekologija i evolucija - 83 pitanja

II testovi po razredima - 3 testa po 25 pitanja (75 pitanja)

III testovi celokupnog gradiva: 6 testova po 30 pitanja (180 pitanja)

Zainteresovani za CD mogu da se jave na snezana.trifunovic@gmail.com


Prijemni za Visoku zdravstvenu se sprema iz sledećih udžbenika:

1. biologija 1 http://zavod.co.rs/index.php?route=prod ... ct_id=1791

2. biologija 2 http://zavod.co.rs/index.php?route=prod ... uct_id=705

3. BIOLOGIJA 3 http://shop.skolarac.net/index.php?page ... 1&Itemid=1

Literaturu/udžbenike možete nabaviti preko sajta Zavoda http://zavod.co.rs/

Upozorenje!

Upozorenje: Na fejsbuku se nalaze neispravne kopije mojih CD-a


Na njima piše da sam ja autor. Ograđujem se od toga i molim vas da budete obazrivi kada naručujete te testove.

Odgovaram za ispravnost i tačnost samo onih testova koje ste lično od mene naručili.

Snežana Trifunović, dipl. biolog