Caesalpinioideae

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 20:42, 22. februar 2009. od strane korisnice Tsnena (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Caesalpinioideae je podfamilija u sklopu familije mahunarki. U okviru ove podfamilije se nalaze predstavnici žbunolikog i drvenolikog, ređe zeljastog habitusa. Biljke ove grupe mahunarki su često sa ektotrofnom mikorizom, a azotofiksacija se dešava u nekim vrstama.

Listovi su prosto perasti (ponekad se razvija samo jedan listić), a ponekad dvojno perasti. Pri bazi lista i listića često se nalaze kolenasta zadebljanja. Stipule su različitog izgleda. Prozračne žlezde se nalaze rešetkasto raspoređene u listovima.

Morfologija cveta poprilično varira u okviru podfamilije Caesalpinioideae. Cvetovi su delimično krupni i živo obojeni, delom sitni i neugledni, a grupisani su u grozdaste cvasti. Cvetovi su aktinomorfni ili zigomorfni, najčešće dvopolni, a retko jednopolni. Obično su petočlani, a izuzetno retko tročlani. Čašica se sastoji iz pet slobodnih listića, ali su srasla samo gornja dva. Takođe, i krunica je najčešće građena iz pet slobodnih listića. Međutim ponekad je nema, ponekad je preobražena u žlezdanu tvorevinu. Andreceum se najčešće sastoji od 10 prašnika, ali ih je kod pojedinih predstavnika usled abortusa manje, a retko se sreću i cvetovi sa više od 10 prašnika. Prašnici su slobodni ili različito međusobno srasli, a ponekad staminodijalni. Tučak se najčešće sastoji iz jednog oplodnog listića, ređe iz 2 ili 3. Oplodni listići su više ili manje istaknuti na ginoferu. Plodnik je nadcvetan i jednook.

Izgled mahune veoma varira u okviru grupe. Seme ja kod pojedinih predstavnika sa arilusom. Ova podfamilija obuhvata oko 160 rodova sa oko 2200 vrsta koje su gotovo isključivo stanovnici tropskih i suptropskih predela.

Prema savremenim shvatanjima u okviru ove grupe mahunarki razlikuju se tri tribusa:

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija