Chlorosulfatae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Chlorobium

Carstvo Chlorosulfatae (zelene sumporne bakterije) su zelene, fotosintetičke bakterije koje žive u anaerobnim uslovima. Imaju oblik štapića i nepokretne su. Prema građi i bojenju ćelijskog zida pripadaju grupi Gram-negativnih bakterija.

Struktura

Ćelije sadrže fotosintetičke membrane, tilakoide, koje se zovu hlorozomi. Na njima se nalazi fotosintetički pigment bakteriohlorofil D, C ili E.

Fiziologija

Hlorozomi obavljaju specifičan vid fotosinteze, tzv. anoksigena fotosinteza. U ovom procesu se koristi vodonik (iz vodonik-sulfida) CO2 za stvaranje ugljenih hidrata i sumpora, koji se nagomilava u ćeliji u vidu zrnaca. Svetlosna energija, koju su apsorbovali molekuli bakteriohlorofila, se transformiše u ATP.

2H2S +CO2 ---> (CH2O) +H2O +2S

Ekologija

Nastanjuju duboke anaerobne sedimente jezera i ribnjaka, sumporni izvori i ustajale vode. Prisustvo pigmenata im daje zelenu ili smeđu boju.

Klasifikacija

Prema klasifikacionom sistemu Margulis i Schwartz (1998) i Garrity sa sar. (2001 i 2003) carstvo Chlorosulfatae sadrži samo jedan tip Chlorobacteria sa jednom klasom, koja ima samo jedan red:

Srodne stranice

Literatura

  • Holt, Jack R, Carlos A. Iudica (2009): Taxa of Life, avgust 2009.
  • mr Tanja Berić (2009): Evolucija i sistematika mikroorganizama (PP prezentacija sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta u Beogradu)