Cryptodira

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija

Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Anapsida
Red Chelonia
Podred Cryptodira


Cryptodira je podred kornjača koje uvlače glavu u oklop tako što vertikalno savijaju vrat u obliku latiničnog slova S. Imaju veliku adaptivnu radijaciju te su kosmopolitska grupa kornjača, osim što ih nema u Australiji. U Srbiji žive vrste koje pripadaju dvema familijama:

  • slatkovodnim kornjačama
  • terestičnim kornjačama.


Prvi pronađeni fosil ove grupe kornjača, Kayentachelys aprix, je iz donje jure (Gaffney i saradnici, 1987). Početkom krede su postali dominantna grupa među kornjačama severnog regiona, a neke vrste su nastanile i okeane. Smatraju se naprednijom grupom kornjača.

Klasifikacija

Podred Cryptodira podeljen je na sledeće familije koje uključuju morske, slatkovodne i terestične oblike.

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Simonović, P, Tomović Ljiljana, Radojčić Jelelna, Krizmanić, I, marić, S (2004): Sistematika vertebrata - praktikum, NNK Internacional, Beograd