Deobno vreteno

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Mikrotubule deobnog vretena

Deobno vreteno (mitotsko vreteno) je struktura koja se u ćeliji obrazuje od mikrotubula za vreme deobe i odgovorna je za kretanje hromozoma. Obrazovanje deobnog vretena počinje u profazi, a završava se u metafazi mitoze i mejoze. Niti deobnog vretena izgrađene su od ogromnog broja mikrotubula (od 5000 - 10 000) i različitih proteina (jedan od osnovnih je tubulin). Pružaju se od polova ćelije, na kojima se nalaze parovi centriola (centrozomi) ka ekvatoru na kome se nalaze hromozomi.

Tipovi mikrotubula

Razlikuju se četiri vrste ovih vlakana, mikrotubula koja potiču iz centrozoma:

 • kratka, kinetohorna koja se pružaju od polova ka ekvatoru gde se vezuju za kinetohore sestrinskih hromatida hromozoma.
 • duga, međupolarna koja se pružaju od jednog do drugog pola i ne vezuju se za hromozome već se na ekvatoru ćelije preklapaju; nalaze se između i oko konetohornih;
 • astralna koja su zrakasto raspoređena, šire se oko centrozoma ka ćelijskoj membrani
 • krajem telofaze u ćeliji zaostaju samo mađupolarne, preklapajuće mikrotubule koje se odvajaju od centrozoma i zaostaju na ekvatoru ćelije gde se u nivou ćelijske membrane počinje da obrazuje akto-miozinski kontraktilni prsten.

Kretanje hromozoma

Kada se hromozom podeli na hromatide, što se dešava u anafazi mitoze i anafazi mejoze II, konci deobnog vretena vuku hromatide ka suprotnim polovima ćelije.

Kretanje hromozoma ka polovima deobnog vretena omogućeno je:

 • progresivnim skraćivanjem kinetohornih mikrotubula,
 • klizanjem međupolarnih mikrotubula (koje guraju polove) i
 • povlačenjem astralnih mikrotubula ka membrani (koje vuku polove).

To su sile koja menjaju ćeliji oblik, ona se izdužuje i time priprema citokinezu.


Literatura

 • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
 • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
 • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
 • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, Grafopan, Beograd, 2001
 • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998.
Snežana Trifunović, dipl. biolog