Razlika između izmena na stranici „Difuzija kroz ćelijsku membranu”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Red 1: Red 1:
 
[[Slika:400px-Diffusion.en.jpg|300px|d|mini|Difuzija kroz polupropustljivu membranu]]
 
[[Slika:400px-Diffusion.en.jpg|300px|d|mini|Difuzija kroz polupropustljivu membranu]]
'''Difuzija''' predstavlja oblik pasivnog transporta materija kroz ćelijsku membranu. Difuzija je transport materija iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom (niz hemijski gradijent) sve dok se koncentracije ne izjednače. Veličina difuzije je proporcionalna hemijskom gradijentu.
+
'''Difuzija''' predstavlja oblik pasivnog transporta materija kroz ćelijsku membranu. Difuzija je transport materija iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom (niz [[hemijski gradijent]]) sve dok se koncentracije ne izjednače. Veličina difuzije je proporcionalna hemijskom gradijentu.
  
 
U živim sistemima difuzija se vrši ne samo u ćeliji već i kroz njenu membranu za materije koje membrana propušta. Difuzija kroz membranu može biti:
 
U živim sistemima difuzija se vrši ne samo u ćeliji već i kroz njenu membranu za materije koje membrana propušta. Difuzija kroz membranu može biti:
Red 11: Red 11:
 
==Olakšana difuzija glikoze==
 
==Olakšana difuzija glikoze==
  
Materije koje nisu rastvorljive u lipidima prolaze procesom olakšane difuzije.''' Olakšana difuzija''' je transport materija kroz ćelijsku membranu iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom pomoću molekula nosača (zato se naziva olakšana difuzija). Molekul nosač je protein koji prolazi kroz lipidni dvosloj i sadrži mesto za koje se materija vezuje. Olakšanom difuzijom se transportuje glukoza. Ovaj način transporta regulišu hormoni pa tako olakšanu difuziju glukoze reguliše insulin. Kada oboli gušterača pa se insulin nedovoljno luči (ili prestane da se izlučuje) onda se prekida olakšana difuzija glukoze iz krvi u ćelije. Zbog toga se glukoza nagomilava u krvi, a ćelije ostaju bez glukoze (ćelije gladuju) što dovodi do šećerne bolesti (diabetes melitus).
+
Materije koje nisu rastvorljive u [[lipidi]]ma prolaze procesom olakšane difuzije.''' Olakšana difuzija''' je transport materija kroz ćelijsku membranu iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom pomoću molekula nosača (zato se naziva olakšana difuzija). Molekul nosač je protein koji prolazi kroz lipidni dvosloj i sadrži mesto za koje se materija vezuje. Olakšanom difuzijom se transportuje [[glukoza]]. Ovaj način transporta regulišu [[hormoni]] pa tako olakšanu difuziju glukoze reguliše insulin. Kada oboli gušterača pa se insulin nedovoljno luči (ili prestane da se izlučuje) onda se prekida olakšana difuzija glukoze iz krvi u ćelije. Zbog toga se glukoza nagomilava u krvi, a ćelije ostaju bez glukoze (ćelije gladuju) što dovodi do šećerne bolesti (diabetes melitus).
  
 
== Literatura==
 
== Literatura==

Izmena na datum 5. septembar 2009. u 12:36

Difuzija kroz polupropustljivu membranu

Difuzija predstavlja oblik pasivnog transporta materija kroz ćelijsku membranu. Difuzija je transport materija iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom (niz hemijski gradijent) sve dok se koncentracije ne izjednače. Veličina difuzije je proporcionalna hemijskom gradijentu.

U živim sistemima difuzija se vrši ne samo u ćeliji već i kroz njenu membranu za materije koje membrana propušta. Difuzija kroz membranu može biti:

  • slobodna (prosta) difuzija i
  • olakšana difuzija.

Poseban oblik difuzije je osmoza.

Materije rastvorljive u lipidima i malog molekula prolaze brzo kroz membranu slobodnom difuzijom (tako se prenose gasovi O2 i CO2 u plućima i tkivima).

Olakšana difuzija glikoze

Materije koje nisu rastvorljive u lipidima prolaze procesom olakšane difuzije. Olakšana difuzija je transport materija kroz ćelijsku membranu iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom pomoću molekula nosača (zato se naziva olakšana difuzija). Molekul nosač je protein koji prolazi kroz lipidni dvosloj i sadrži mesto za koje se materija vezuje. Olakšanom difuzijom se transportuje glukoza. Ovaj način transporta regulišu hormoni pa tako olakšanu difuziju glukoze reguliše insulin. Kada oboli gušterača pa se insulin nedovoljno luči (ili prestane da se izlučuje) onda se prekida olakšana difuzija glukoze iz krvi u ćelije. Zbog toga se glukoza nagomilava u krvi, a ćelije ostaju bez glukoze (ćelije gladuju) što dovodi do šećerne bolesti (diabetes melitus).

Literatura

  • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001
  • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
  • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
  • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, *Grafopan, Beograd, 2001
  • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998.