Emu

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 17:58, 16. decembar 2008. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
emu (Dromaius novaehollandie )

Emu (australijski noj) (Dromaius novaehollandiae) je ptica koja pripada redu kazuara, sa zakržljalim krilima, bez letnih pera i sposobnosti letenja pa se svrstava u ptice trkačice. Posle noja je druga ptica po veličini, koja može dostići visinu od 1,8 m i težinu od 50 kg.

Rasprostranjenost i stanište

Naseljava sve predele Australije, osim kišnih šuma, a retko se može naći u pustinjama i na krajnjem severu. Stanište su šume eukaliptusa, savane, šume, a u pustinjskim područjima samo posle velikih kiša koje omogućavaju rast vegetacije, trave i žbunova bogatih plodovima. Širenjem poljoprivrednih zemljišta, uništena je prirodna vegetacija pa se više emu ne može naći blizu gradova.

Spoljašnja morfologija

Mladunče emua

Emui su krupne bilateralno simetrične ptice, prosečne visine 1, 75 m i ženke su oko 5 kg teže od mužjaka. Nemaju letna perja već su telo i zakržljala krila pokriveni mekanim, rastresitim perima koja izgledaju razbarušeno i obešeno vise. Imaju dugačak vrat i noge, a krila su zakržljala i svedena na manje od 20 cm. Posle mitarenja perje ima tamnu boju, koja kasnije izbledi na suncu pa postaje smeđe. Na nogama imaju po tri prsta upravljena napred. Mladunci imaju uzdužne pruge, crne, smeđe i krem boje pa se lako kamufliraju u gustom grmlju i travi.

Razmnožavanje

Punu brigu oko jaja i potomstva peuzima mužjak. Pre kopulacije ženke ispuštaju neobične zveckajuće zvuke, koji podsećaju na zvuk bubnjeva, a mužjak počinje da gradi gnezdu u svom području. Za vreme parenja ženke i mužjaci spuštaju glave, povijajući vratove a zatim mašu glavom sa jedne na drugu stranu uz ciku i skičanje.

Za vreme inkubacije, koja traje 56 dana, mužjaci ne jedu i ne piju. U gnezdu, koje je izgrađeno od grančica, lišća i trave, nalazi se 15-25 jaja koje zajednički snese harem ženki. Po izleganju mladi su teški 440-500g. Brigu o njima vode mužjaci koji su tada veoma agresivni i mogu napasti ljude koji se neoprezno približe gnezdu. Nakon 5-7 meseci mladi postaju samostalni, a nakon 2-3 godine su sposobni za reprodukciju, polno zreli.

Ponašanje

Emu je odličan trkač koji može dostići brzinu od 50 km/h i dobar plivač. Duge noge im omogućavaju da prelaze znatne razdaljine u potrazi za hranom prosečnom brzimom od 7 km/h. Zahtevaju veliku količinu hrane za brzi rast i razmnožavanje. Pošto hrane nema uvek na istom mestu tokom cele godine, primorani su često da prelaze stotine kilometara. U vezi sa tim je i njihova sposobnost da, kada hrane ima u izobilju, nagomilavaju u telu veliku količinu masnoće koja će im koristiti kao rezerva dok ne pronađu novu izvor hrane. Tako, emu koji normalno teži 45 kg, može spasti na 20 kg dok je u potrazi za hranom.

Osim hrane, emu zahteva i stalne količine sveže vode. Kretanje ka izvorima hrane usmereno je ka mestima gde je nedavno pala kiša. Orjentišu se izgleda pomoću čula vida, uočavajući oblake, a i zvuk grmljavine, kao i miris mokre zemlje takođe usmeravaju njihovo kretanje. Veliki broj pojila za ovce i goveda, koje je postavio čovek, omogućio je emuima da prošire svoja staništa na mesta gde ih ranije nije bilo zbog nedostatka vode.

Mužjaci ponekad proizvode glasne zvuke koji liče na mukanje i mogu se čuti na velikoj udaljenosti, na koje ženke odgovaraju gromoglasnim zvucima.

Ishrana

Ishrana se zasniva na onim delovima biljaka koji su najbogatiji hranljivim sastojcima: semenima, voću, cveću i mladom lišću, dok nikada ne jedu sasušenu travu i lišće čak ni onda kada je to jedina dostupna hrana Pored toga jedu, ako nemaju drugu hranu, insekte i sitne kičmenjake. Često uzimaju kamenje, koje služi za mehaničku obradu (mlevenje) hrane u želucu i ugljen.

Ekonomski značaj

Poljioprivrednici ih smatraju štetočinama jer uništavaju velike količine pšenice i drugih žitarica. Australijske vlasti su 1932. g. pokrenuli rat protiv emua pokušavajući da ih unište mitraljezima i bombama. Pošto je to imalo slabe efekte jer se emui dobro kamufliraju i povlače pred opasnošću, izgrađeno je oko 1000 km dugačke ograde koja uspešno razdvaja polja zasejana žitaricama od divljine.

S druge strane, emui su vrlo korisne životinje zbog:

 • mesa, koristi se u ishrani ljudi
 • kože, od koje se prave mnogi proizvodi
 • jaja, za ishranu i ljuska koja se ručno oslikava i može da dostigne vrednost od oko 1500 $
 • ulja, koje je lekovito; postoji podatak da ga 95% profesionalnih sportskih timova koristiti za lečenje ozleda.

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
 • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog