Razlika između izmena na stranici „F”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
(New page: '''F''' '''Fanerofite''' – biljke koje imaju višegodišnje grane sa pupoljcima na vrhovima. '''Fenologija''' – disciplina koja se bavi registrovanjem fenoloških pojava i proučava...)
 
Red 7: Red 7:
 
'''Fenološke pojave''' – promene u živoj prirodi uslovljene bioklimatskim promenama. Primeri: sezonske promene u vegetacionom pokrivaču, rokovi presvlačenja nekih životinja, dolazak ptica selica...
 
'''Fenološke pojave''' – promene u živoj prirodi uslovljene bioklimatskim promenama. Primeri: sezonske promene u vegetacionom pokrivaču, rokovi presvlačenja nekih životinja, dolazak ptica selica...
 
   
 
   
'''Fertilizacija ili conceptio (oplođenje)''' predstavlja spajanje spermatozoida i jajne ćelije kome sledi spajanje njihovih haploidnih jedara, pri čemu nastaje oplođena jajna ćelija (vidi ''').
+
'''Fertilizacija ili conceptio (oplođenje)''' predstavlja spajanje spermatozoida i jajne ćelije kome sledi spajanje njihovih haploidnih jedara, pri čemu nastaje oplođena jajna ćelija (vidi '''zigot''').
 
   
 
   
 
'''Fitincidi''' - hemijski inhibitori vi¹ih biljaka koji utièu na rast i razvoj mikroorganizama
 
'''Fitincidi''' - hemijski inhibitori vi¹ih biljaka koji utièu na rast i razvoj mikroorganizama

Izmena na datum 12. decembar 2007. u 02:23

F

Fanerofite – biljke koje imaju višegodišnje grane sa pupoljcima na vrhovima.

Fenologija – disciplina koja se bavi registrovanjem fenoloških pojava i proučavanjem njihove zavisnosti od spoljašnje sredine. Proučava pojave bioloških ciklusa i njihovu povezanost s klimom.

Fenološke pojave – promene u živoj prirodi uslovljene bioklimatskim promenama. Primeri: sezonske promene u vegetacionom pokrivaču, rokovi presvlačenja nekih životinja, dolazak ptica selica...

Fertilizacija ili conceptio (oplođenje) predstavlja spajanje spermatozoida i jajne ćelije kome sledi spajanje njihovih haploidnih jedara, pri čemu nastaje oplođena jajna ćelija (vidi zigot).

Fitincidi - hemijski inhibitori vi¹ih biljaka koji utièu na rast i razvoj mikroorganizama

Fizički sušna staništa – nedostatak vlage u podlozi i vazduhu, primer pustinje, visoke planine.

Fiziološka sušna stanista – u zemljištu ima dovoljno vode ali je nedostupna biljkama zbog niskih temperatura ili slanog zemljišta (slatine).

Fototropizam – zauzimanje određenog položaja tela prema svetlosnom izvoru. Primer – sesilni morski organizmi

Fotokineza – svetlost stimuliše kretanje organizma bez određenog pravca.

Fototaksija – kretanje u odnosu na svetlosni izvor. Može biti pozitivna (kretanje u pravcu svetla) i negativna (kretanje suprotno od izvora svetlosti).

Freatofite – biljke sa dugim korenjem koje dospeva do podzemnih voda.