Faboideae

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 20:00, 10. decembar 2013. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
(razl) ← Starija izmena | Najnovija izmena (razl) | Novija izmena → (razl)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Faboideae je podfamilija u slopu familije mahunarki. U okviru ove podfamilije pretežno srećemo jednogodišnje i višegodišnje zeljaste biljke, ređe žbunove, a sasvim retko drveće. Takođe, ova grupa obuhvata i veliki broj zeljastih i drvenastih lijanskih predstavnika. Korenov sistem je sa kvržičastim bakterijalnim zadebljanjima.

List

Listovi su skoro uvek složeni, izuzetno prosti, sa različitom veličinom zalistaka. Zalisci su obično dobro razvijeni, ponekad sasvim preuzimaju ulogu lista, a ponekad pretvoreni u trnove ili redukovani. Listovi su obično prosto perasti, a ređe dvojno perasti, prstasti ili tročlani. Vršni listić neparno perastog lista je često preobražen u rašljiku. Kolenasta zadebljanja su vrlo česta pri bazi listića, a ređe pri bazi listova.

Cvet i cvasti

Građa cveta ove grupe mahunarki je specifična i zato se naziva fabacejski ili papilionacejski tip cveta. Cvetovi su monosimetrični, a retko zračno simetrični. Uvek su dvopolni i sa dvojnim perijantom. Čašica se najčešće sastoji iz pet sraslih listića, a ponekad je dvousnata. Krunica je izgrađena od pet listića raspoređenih u tri kruga, leptirasta. Gornji, slobodni i najveći krunični listić označava se kao zastavica (vexilum), dva bočna i slobodna listića kao krila (allae), a dva unutrašnja, međusobno srasla listića grade čunić (carina). Cvet najčešće sadrži 10 prašnika, retko 5-9. U ređim slučajevima su svi slobodni, a u većini slučajeva dolazi do monodelfije, odnosno do srastanja svih prašnika u jedan snopić. Ponekad se sreće i didelfija, odnosno 9 prašnika sraste u snopić, a jedan, poslednji i najviši, ostaje slobodan. Oprašivanje se najčešće obavlja entomofilno. Nektarije se nalaze pri osnovi krunice ili prašnika. Tučak se sastoji iz samo jednog oplodnog listića. Plodnik je nadcvetan, jednook i sa velikim brojem kompilotropnih semenih zametaka. Cvetovi su grupisani u grozdove, klasaste ili glavičaste cvasti, a ređe su jedan do dva ceta pazušasto postavljena.

Plod i seme

Mahuna je vrlo raznolikog oblika u okviru podfamilije. Seme je bez ili sa vrlo malo endosperma, ponekad sa arilusom. Hranljive materije se magacioniraju u mesnatim kotiledonima.

Klasifikacija

Podfamilija Faboideae obuhvata oko 400 rodova u koje je klasifikovano oko 9000 vrsta. Ova grupa mahunarki ima kosmopolitsko rasprostranjenje. U tropima preovladavaju drvenasti, a u vantropskim predelima zeljasti oblici. Na Balkanskom poluostrvu zastupljena je sa 49 rodova i sa preko 550 vrsta. Od tog broja 106 vrsta predstavljaju isključivo balkanske endemite. Savremena klasifikacija ove podfamilije podrazumeva njenu podelu na sledećih trideset tribusa:

 • Tribus: Abreae
 • Tribus: Adesmieae
 • Tribus: Aeschynomeneae
 • Tribus: Amorpheae
 • Tribus: Bossiaeeae
 • Tribus: Brongniartieae
 • Tribus: Carmichaelieae
 • Tribus: Cicereae
 • Tribus: Crotalarieae
 • Tribus: Dalbergieae
 • Tribus: Desmodieae
 • Tribus: Dipterygeae
 • Tribus: Euchresteae
 • Tribus: Galegeae
 • Tribus: Genisteae
 • Tribus: Hedysareae
 • Tribus: Indigofereae
 • Tribus: Liparieae
 • Tribus: Loteae
 • Tribus: Millettieae
 • Tribus: Mirbelieae
 • Tribus: Phaseoleae
 • Tribus: Podalyrieae
 • Tribus: Psoraleeae
 • Tribus: Robinieae
 • Tribus: Sophoreae
 • Tribus: Swartzieae
 • Tribus: Thermopsideae
 • Tribus: Trifolieae
 • Tribus: Vicieae
Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija