Fibroblasti

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 20:59, 12. februar 2017. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi) (Literatura)
(razl) ← Starija izmena | Najnovija izmena (razl) | Novija izmena → (razl)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Fibroblasti

Fibroblast embriona miša

Fibroblast (sufiks blast se u biologiji ćelije koristi da označi matičnu ćeliju ili metabolički aktivnu ćeliju) je najtipičnija ćelija vezivnog tkiva koja ima gradivnu i ulogu u sintezi svih komponenti tog tkiva. Glavna funkcija fibroblasta je da održe strukturni integritet vezivnog tkiva lučnjem prekursora vanćelijskog matriksa. Imaju sposobnost kretanja kao u veštačkim (in vitro) tako i u organizmu. Nastaju od mezenhimske ćelije. Telo fibroblasta je vretenastog oblika i sa njega polaze kraći i duži nastavci citoplazme kojima se uspostavljaju međućelijske veze. U njemu je smešteno bledo jedro. Igraju ključnu ulogu u zarastanju rana.

Funkcije

Sintetišu komponente vaćelijskog matriksa pre svega osnovne supstance, koja ispunjava prostor između ćelija, i raznih vlakana:

 • proteoglikane
 • gradivne proteine
 • prekursore za kolagena i elastična vlakna.

Sastav ekstracelularnog matriksa određuje fizičke osobine vezivog tkiva.

Literatura

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd, 1998.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog