H

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 16:13, 6. februar 2008. od strane korisnika Coccinella (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Slovo h.gif

Halofite – biljke prilagođene životu na zaslanjenim zemljištima.

Halokserofite – biljke kseromorfne po strukturi, kserofitne u odnosu na vodni režim i prilagođene na zaslanjena zemljišta.

Hamefite – patuljaste biljke čiji se pupoljci nalaze do 25 cm iznad tla.

Haploidan broj, vidi hromozomi

Hazmofite – biljke prilagođene na život na oskudnom i nerazvijenom zemljištu.

Hekistoterme – biljke prilagođene oblastima sa veoma hladnom klimom.

Heliofitne biljke – biljne vrste koje rastu u uslovima pune dnevne svetlosti. Ne podnose zasenčenost.

Helofite – močvarne biljke; biljke u muljevitim ili plavnim zonama (primer trska).

Heliotermi – poikilotermi koji koriste sunčevo zračenje za podiyanje telesne temperature iznad spoljašnje. To je oblik primitivne i nepostojane termoregulacije. Heliotermi organizmi su mnogi insekti i gmizavci.

Hemikriptofite – biljke čiji nadzemni delovi preko nepovoljnog perioda godine izumiru, a pupoljci ostaju pri osnovi stabla, sasvim blizu površine zemlji, i iz njih se sledeće godine razvijaju izdanci.

Herpetologija – grana biologije koja se bavi proučavanjem vodozemaca i gmizavaca.

Heterodontna vilica – vilica od zuba različite morfologije

Heterogonija - smena polnog I partenogenetskog razmnožavanja

Heteromorfoza – pojava kada se odstranjeni deo tela zameni nekim drugačijim delom tela.

Heterotrofan je način ishrane životinja i nekih bakterija kojim one uzimaju gotove organske materije (hranu) iz prirode.

Heterotermi – homeotermi koji zimu provode u zimskom snu ili dremežu zbog nedostatka hrane, ne zbog niskih temeratura. (medved, mrmot, jež)

Hibernacija – zimski san. Faza mirovanja koja se javlja preko zime u severnim i umerenim krajevima.

Hidrobiologija – grana biologije koja proučava život u vodi.

Hidranti jedinke u koloniji polipa specijalizovane za njenu ishranu. dalje

Hidrofite – vodene biljke; biljke koje žive pod vodom. Mogu biti zakorenjene ili nezakorenjene. Listovi mogu biti pod vodom (submerzni) ili na površini vode (flotantni).

Higrofite – biljke veoma vlažnih staništa.

Histologija - biološka disciplina koja se bavi proučavanjem tkiva.

Herbivore – životinje koje se hrane biljnom hranom.

Homodontna vilica - vilica od zuba iste morfologije.

Homeotermni organizmi (endotermi) – organizmi koji imaju sposobnost održavanja konstantne temperature tela nezavisno od temperaturnih kolebanja spoljasnje sredine.

Homojohidre – biljke koje imaju stalnu vlažnost relativno nezavisnu od promene vlažnosti u spoljašnjoj sredini; više biljke.

Hromatin se uočava u interfaznom jedru (to je jedro ćelije koja nije u deobi, već se nalazi u tzv. interfazi). On je u obliku hromatinskih vlakana koja se, kada se obrade određenim enzimima, vide kao niska perli. Tokom ćelijske deobe dolazi do kondezovanja hromatinskih vlakana tako da ona postaju samostalna telašca – hromozomi. Naziv hromatina (hromozoma) potiče od grč. chromos što znači boja, odnosno, lepo se boji određenim baznim bojama. Hromatin se sastoji od DNK, male količine RNK i dve vrste proteina: histona i nehistonskih proteina.

Hromomere predstavljaju mesta jače spiralizacije DNK, koja nastaju kao posledica neravnomerne raspodele hromatinskog materijala duž hromozoma. Oko 90% DNA nalazi se u hromomerama.

Hromozomi su telašca karakterističnog oblika koja se u jedru mogu uočiti za vreme deobe. Najbolje se uočavaju za vreme metafaze mitoze pa se tada i izučavaju i nazivaju metafazni hromozomi. Broj hromozoma je stalan i karakterističan za svaku biološku vrstu i naziva se kariotip. Telesne (somatske) ćelije imaju diploidan (grč. diploos = dvostruk) broj hromozoma (obeležava se kao 2n). Telesna ćelija čoveka ima 46 hromozoma ili dve garniture po 23 hromozoma, pri čemu jedna garnitura potiče od majke, a druga od oca pa se tako obrazuje 23 para homologih hromozoma. Polne ćelije ili gameti (kod čoveka su to spermatozoidi i jajna ćelija) sadrže upola manji broj hromozoma u odnosu na telesne ćelije, nazvan haploidan (grč. haploos = jednostruk) – obeležen kao n. Ako telesna ćelija ima dve, onda će polna ćelija imati jednu garnituru hromozoma. Broj hromozoma u polnim ćelijama čoveka je 23. Svaki metafazni hromozom se sastoji od dve sestrinske hromatide i centromere (primarnog suženja). Ove delove sadrže svi hromozomi, dok se samo kod nekih javlja i sekundarno suženje.

Humidne oblasti – veoma vlažne oblasti; oblasti u kojima je količina padavina veća od onekoličine koja sa iste površine može da ispari.

Biološki rečnik

A ~ B ~ C ~ Č ~ Ć ~ D ~ ~ Đ ~ E ~ F ~ G ~ H ~ I ~ J ~ K ~ L LJ ~ M ~ N ~ NJ ~ O ~ P ~ R ~ S ~ Š ~ T ~ U ~ V ~ Z ~ Ž ~ X ~ Y