Hitoni

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Tonicella lineata

Hitoni (lat. Polyplacophora) su bilateralno simetrični mekušci čije je telo pokriveno na leđnoj strani ljušturom izgrađenom od osam pokretno spojenih pločica koje naležu jedna na drugu kao crepovi na krovu. Zahvaljujući pokretno spojenim pločicama ljušture mogu da se savijaju ka trbušnoj strani. Najčešće dostižu dužinu do 5 cm. Žive u moru pričvršćeni za stene u priobalnoj zoni. Dobro razvijenom radulom sa stenja otkidaju alge kojima se hrane.

Telo je dorzoventralno (leđnotrbušno) spljošteno. Na trbušnoj strani se nalazi ravno, pljosnato stopalo. Ka trbušnoj strani je okrenuta i glava koja je slabo diferencirana i bez čula.

Klasifikacija

Literatura

  • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
  • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000
Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti