Razlika između izmena na stranici „Hromozom”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
(New page: '''Hromozomi''' su telašca karakterističnog oblika koja se u jedru mogu uočiti za vreme deobe. Najbolje se uočavaju za vreme metafaze mitoze pa se tada i izučavaju i nazivaju metafazn...)
 
(Hromozomi čoveka)
Red 68: Red 68:
 
Somatske ćelije čoveka sadrže 46 hromozoma ili 23 para hromozoma.
 
Somatske ćelije čoveka sadrže 46 hromozoma ili 23 para hromozoma.
  
<div class="alert">Za više podataka pogledajte [[Humani kariotip]]</div>
+
{{više podataka|Humani kariotip}}
 +
 
 +
{{Hromozomi čoveka}}
  
<div class="info"> Hromozomi čoveka
 
[[Hromozom br. 1 (čovek)|{1}]] [[Hromozom br. 2 (čovek)|{2}]] [[Hromozom br. 3 (čovek)|{3}]] [[Hromozom br. 4 (čovek)|{4}]] [[Hromozom br. 5 (čovek)|{5}]] [[Hromozom br. 6 (čovek)|{6}]] [[Hromozom br. 7 (čovek)|{7}]] [[Hromozom br. 8 (čovek)|{8}]] [[Hromozom br. 9 (čovek)|{9}]] [[Hromozom br. 10 (čovek)|{10}]] [[Hromozom br. 11 (čovek)|{11}]] [[Hromozom br. 12 (čovek)|{12}]] [[Hromozom br. 13 (čovek)|{13}]] [[Hromozom br. 14 (čovek)|{14}]] [[Hromozom br. 15 (čovek)|{15}]] [[Hromozom br. 16 (čovek)|{16}]] [[Hromozom br. 17 (čovek)|{17}]] [[Hromozom br. 18 (čovek)|{18}]] [[Hromozom br. 19 (čovek)|{19}]] [[Hromozom br. 20 (čovek)|{20}]] [[Hromozom br. 21 (čovek)|{21}]] [[Hromozom br. 22 (čovek)|{22}]] [[X hromozom (čovek)|{X}]] [[Y hromozom (čovek)|{Y}]]</div>
 
 
 
== Hromatin==
 
== Hromatin==
 
Hromatin se uočava u interfaznom jedru (to je jedro ćelije koja nije u deobi, već se nalazi u interfazi ).
 
Hromatin se uočava u interfaznom jedru (to je jedro ćelije koja nije u deobi, već se nalazi u interfazi ).

Izmena na datum 24. decembar 2007. u 01:49

Hromozomi su telašca karakterističnog oblika koja se u jedru mogu uočiti za vreme deobe. Najbolje se uočavaju za vreme metafaze mitoze pa se tada i izučavaju i nazivaju metafazni hromozomi.

Građa metafaznog hromozoma

Metafazni hromozom - šema (levo) i šematizovana mikrografija (desno): 1 - centromera; 2 - sestrinske hromatide

Svaki metafazni hromozom se sastoji od:

 • dve sestrinske hromatide koje sadrže po jedan molekul DNK, i s'obzirom da nastaju replikacijom, ti molekuli su potpuno jednaki po sadržaju gena; zato se hromatide nazivaju sestrinske;
 • centromere ili primarnog suženja koje spaja hromatide.

Pored ovih delova, specifičnih za sve hromozome, poneki hromozomi mogu imati i sekundarno suženje. Akrocentrični hromozomi u humanom kariotipu imaju to suženje.

Vrste hromozoma

Po položaju centromere u hromozomu razlikuju su:

 • metacentrični hromozomi, kod kojih je centromera postavljena medijalno, a p i q kraci su približno iste dužine. U obu grupu spadaju hromozomi 1, 2, i 3 (A grupa) u humanom kariotipu;
 • submetacentrični hromozomi, kod kojih je centromera postavljana nešto niže nego što je to slučaj kod metacentričnih, pa je p krak nešto kraći od q kraka. (B, C, E, F grupa)
 • akrocentrični hromozomi, kod kojih je centromera jako pomerena ka jednom kraju hromozoma, a p krak daleko kraći od q kraka. (D i G grupa)
 • telocentrični hromozomi, kod kojih se centromera postavljena na samom kraju hromozoma, odlikuje ih odsustvo p kraka; nema ih u humanom kariotipu

Broj hromozoma

Broj hromozoma je stalan i karakterističan za svaku biološku vrstu i naziva se kariotip.

Telesne (somatske) ćelije imaju diploidan (grč. diploos = dvostruk) broj hromozoma [obeležava se kao 2n]. Telesna ćelija čoveka ima 46 hromozoma ili dve garniture po 23 hromozoma, pri čemu jedna garnitura potiče od majke, a druga od oca pa se tako obrazuje 23 para homologih hromozoma.

Polne ćelije ili gameti [kod čoveka su to spermatozoidi i jajna ćelija] sadrže upola manji broj hromozoma u odnosu na telesne ćelije, nazvan haploidan [grč. haploos = jednostruk] - obeležen kao n. Ako telesna ćelija ima dve, onda će polna ćelija imati jednu garnituru hromozoma. Broj hromozoma u polnim ćelijama čoveka je 23.

U narednoj tabeli dat je broj hromozoma u telesnim ćelijama nekih eukariotskih organizama:

-
Vrsta 2n Vrsta 2n
voćna mušica 8 bogomoljka 14
raža 24 amfioksus 24
tibetanska lisica 36 hermelin 44
domaća mačka 38 domaća svinja 38
miš 40 pacov 42
jastreb 76 sirijski hrčak 44
mrki medved 74 čovek 46
gorila šimpanza 48 domaća ovca 54
slon 56 goveče 60
magarac 62 konj 64
pas 78 kokoška 39
zlatna ribica 100-104 svilena buba 28

Hromozomi čoveka

Somatske ćelije čoveka sadrže 46 hromozoma ili 23 para hromozoma.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Humani kariotip
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}

Hromatin

Hromatin se uočava u interfaznom jedru (to je jedro ćelije koja nije u deobi, već se nalazi u interfazi ).

Za više podataka pogledajte hromatin

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.