Hromozom 13 (čovek)

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 14:07, 8. oktobar 2019. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi) (Pogledajte)
(razl) ← Starija izmena | Najnovija izmena (razl) | Novija izmena → (razl)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
mapiran hromozom 13 - idiogram

Hromozom 13 je autozomni hromozom trinaesti po veličini u humanom kariotipu. Prema položaju centromere pripada akrocentričnim hromozomima. Prema Denverskoj konferenciji iz 1960. g. svrstan je u D grupu. Izgrađen je od 114 miliona parova baza DNK što predstavlja 3,5-4% ukupne količine DNK u ćeliji. Procenjuje se da ovaj hromozom verovatno sadrži 300 do 400 gena koji nose uputstvo za sintezu proteina. Ovi proteini obavljaju niz različitih funkcija u organizmu.

Somatska (telesna) ćelija čoveka ima 46 hromozomoma, sparenih u 23 para sličnih, homologih hromozoma. Izuzetak su ćelije u muškom polu gde je jedan par različitih, heterologih hromozoma (X i Y hromozomi). U svakom od parova jedan hromozom potiče od majke, a drugi od oca. Prema tome, naše ćelije imaju dve kopije hromozoma 13 (jedna poreklom od majke, a druga od oca) ili par ovih hromozoma.


Aberacije hromozoma 13

Trizomija hromozoma 13 se u humanoj populaciji javlja sa učestalošću od 1:12000 novorođenčadi. Najčešći uzrok ove trizomije je neodvajanje hromozoma u mejozi roditelja.

Fenotipski se maniofestuje kao Patauov sindrom.Kliničku sliku ovog sindroma karakterišu multipne (višestruke) anomalije (nepravilnosti) :

 • mozga, očiju, srca, bubrega, sistema za varenje;
 • rascep usne, vilica i nepca;
 • polidaktilija
 • životna prognoza je loša pa većina dece umire u prvim mesecima života, a samo oko 10% preživi prvu godinu.

Delecija dugog kraka hromozoma 13 odlikuje se:

 • umnom zaostalošću;
 • motornom retardacijom;
 • mikrocefalijom;
 • anomalijama lica;
 • anomalije palca;
 • anomalije ušiju.

Mapirani geni i bolesti/poremećaji

Geni mapirani na ovom hromozomu koji su mutirali uzrokuju sledeće bolesti i poremećaje:

 • propionična acidemija
 • gluvoća, autozomno dominantna i recesivna
 • ektodermalna displazija
 • Kseroderma pigmentozum G
 • mišićna distrofija, tip pojasa i udova, 2S
 • karcinom dojke
 • karcinom pankreasa
 • hronična limfocitna leukemija
 • hiperamonemija
 • homocitrulinemija
 • retinoblastom
 • ostesarkom
 • karcinom mokraćne bešike
 • postaksijalna polidaktilija, A2
 • propionična acidemija
 • nedostatak faktora koagulacije
 • sklonost šizofreniji
 • urođena mikrokorija
Internet.jpg
Pretražite internet
Snežana Trifunović, dipl. biolog

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Hromozomi čoveka

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {X} {Y}