Jegulje

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 15:28, 5. mart 2008. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jegulje (lat. Anguillidae) je porodica riba sa koštanim skeletom (košljoribe) i savitljivim perajima (mekoperke). Imaju zmijoliko, izduženo telo na kome su trbušna peraja redukovana, a koža glatka, ljigava i pokrivena veoma sitnim cikloidnim krljuštima. Kod nekih vrsta krljušti ne postoje. Leđno i analno peraje su vrlo dugački i prelaze u repno peraje. Usna duplja snabdevena oštrim zubima pošto su izrazite grabljivice. Žive pretežno u morima umerene i tropske zone.

Sve jegulje imaju otrovnu krv koja na temperaturi od 80°C gubi svoju toksičnost, tako da se, pravilno termički obrađene, mogu koristiti za ishradu ljudi.

Najpoznatije vrste

evropska jegulja
američka jegulja

Najpoznatije vrste u ovoj porodici su:

  • evropska jegulja (Anguilla vulgaris) koja preduzima vrlo složena migratorna kretanja vezana za mrest;
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati evropska jegulja
  • američka jegulja (Anguilla rostrata) koja podleže sličnim migratornim kretanjima kao njena evropska srodnica, što pokazuje da im je pradomovina zajednička;

Rod Anguilla obuhvata, osim već pomenute dve vrste i:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti