Razlika između izmena na stranici „Klasifikacija živog sveta”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
 
(2 međuizmena istog korisnika nisu prikazane)
Red 5: Red 5:
 
*[[Virus]]
 
*[[Virus]]
  
Posebno treba istaći da se ''domen'' virusa izdraja od ostalih po tome što ovi organizmi nisu ćelijske strukture, odnosno, acelularni su. Među ćelijskim organizmima, kojima pripadaju ostala tri domena, razlikuju se prema građi dva tipa ćelija:
+
Posebno treba istaći da se ''domen'' virusa izdvaja od ostalih po tome što ovi organizmi nisu ćelijske strukture, odnosno, acelularni su. Među ćelijskim organizmima, kojima pripadaju ostala tri domena, razlikuju se prema građi dva tipa ćelija:
 
*[[prokariote|prokariotska]]
 
*[[prokariote|prokariotska]]
 
*[[eukariote|eukariotska]]  
 
*[[eukariote|eukariotska]]  
Red 89: Red 89:
  
 
*[[Živa bića]] - prikazana klasifikacija prema Stefanu Luketi
 
*[[Živa bića]] - prikazana klasifikacija prema Stefanu Luketi
 +
==Nešto novo==
 +
[http://stefann90.blogspot.com/ Stefan Luketa]  je u naučnom radu pod naslovom "New views on the megaclassification of life" u časopisu Protistology dao svoje viđenje klasifikacije živog sveta. Rad možete pogledati na sledećem linku: http://protistology.ifmo.ru/num7_4/luketa_protistology_7-4.pdf
  
 
==Literatura==
 
==Literatura==

Najnovija izmena na datum 24. januar 2016. u 21:47

Prema najnovim saznanjima za koje je uglavnom zaslužna molekularna sistematika/filogenija živi svet je podeljen na četiri domena:

Posebno treba istaći da se domen virusa izdvaja od ostalih po tome što ovi organizmi nisu ćelijske strukture, odnosno, acelularni su. Među ćelijskim organizmima, kojima pripadaju ostala tri domena, razlikuju se prema građi dva tipa ćelija:

Prokariotska ćelija nema diferencirano jedro i ćelijske organele, a i po drugim svojstvima se razlikuje od eukariotske. Prokarioptski tip građe ćelije imaju bakterije i arhee.

Klasifikacija domena Bacteria

Domen Bacteria prema klasifikaciji Higher-Level-a podeljen je na 9 tipova:

1. Proteobacteria

2. Spirochaetae

3. Oxyphotobacteriae

4. Saprospirae

5. Chloroflexae

6. Chlorosulfatae

7. Pirellae

8. Firmicutae (Grampozitivne bakterije)

9. Thermotogae

Pored navedenih carstava ovom domenu pripadaju i tipovi kojima još nije nađeno tačno mesto u klasifikaciji.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Klasifikacija bakterija

Klasifikacija domena Archaea

1. carstvo Euryarchaeota, deli se na 4 tipa:

2. carstvo Crenarchaea, sa jednom klasom.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Archaea

Klasifikacija domena Eucarya

Klasifikacija do nivoa carstva izgleda ovako:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Klasifikacija eukariota

Slične stranice

  • Živa bića - prikazana klasifikacija prema Stefanu Luketi

Nešto novo

Stefan Luketa je u naučnom radu pod naslovom "New views on the megaclassification of life" u časopisu Protistology dao svoje viđenje klasifikacije živog sveta. Rad možete pogledati na sledećem linku: http://protistology.ifmo.ru/num7_4/luketa_protistology_7-4.pdf

Literatura

  • Tree of Life
  • Taxa of Life
  • mr Tanja Berić (2009): Evolucija i sistematika mikroorganizama (PP prezentacija sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta u Beogradu)