Klasifikacija živog sveta

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 17:30, 29. jul 2009. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi) (Klasifikacija domena Archaea)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prema najnovim saznanjima za koje je uglavnom zaslužna molekularna sistematika/filogenija živi svet je podeljen na četiri domena:

Posebno treba istaći da se domen virusa izdraja od ostalih po tome što ovi organizmi nisu ćelijske strukture, odnosno, acelularni su. Među ćelijskim organizmima, kojima pripadaju ostala tri domena, razlikuju se prema građi dva tipa ćelija:

Prokariotska ćelija nema diferencirano jedro i ćelijske organele, a i po drugim svojstvima se razlikuje od eukariotske. Prokarioptski tip građe ćelije imaju bakterije i arhee.

Klasifikacija domena Bacteria

Klasifikacija domena Archaea

1. carstvo Euryarchaeota, deli se na 4 tipa:

2. carstvo Crenarchaea, sa jednom klasom.

Kategorija;Sistematika

  • Pogledaj još:
    • Živa bića - prikazana klasifikacija prema Stefanu Luketi
Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku