Klasifikacija živog sveta

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 12:07, 31. jul 2009. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prema najnovim saznanjima za koje je uglavnom zaslužna molekularna sistematika/filogenija živi svet je podeljen na četiri domena:

Posebno treba istaći da se domen virusa izdraja od ostalih po tome što ovi organizmi nisu ćelijske strukture, odnosno, acelularni su. Među ćelijskim organizmima, kojima pripadaju ostala tri domena, razlikuju se prema građi dva tipa ćelija:

Prokariotska ćelija nema diferencirano jedro i ćelijske organele, a i po drugim svojstvima se razlikuje od eukariotske. Prokarioptski tip građe ćelije imaju bakterije i arhee.

Klasifikacija domena Bacteria

Domen Bacteria prema klasifikaciji Higher-Level-a podeljen je na 9 tipova:

1. tip Proteobacteria

2. tip Spirochaetae

3. tip Oxyphotobacteriae

4. tip Saprospirae

5. tip Chloroflexae

6. tip Chlorosulfatae

7. tip Pirellae

8. tip Firmicutae (Grampozitivne bakterije)

9. tip Thermotogae

Pored navedenih ovom domenu pripadaju i tipovi kojima još nije nađeno tačno mesto u klasifikaciji.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Klasifikacija bakterija

Klasifikacija domena Archaea

1. carstvo Euryarchaeota, deli se na 4 tipa:

2. carstvo Crenarchaea, sa jednom klasom.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Archaea

Klasifikacija domena Eucarya

Klasifikacija do nivoa carstva izgleda ovako:

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Klasifikacija eukariota
  • Pogledaj još:
    • Živa bića - prikazana klasifikacija prema Stefanu Luketi

Literatura

  • Tree of Life
  • Taxa of Life
  • mr Tanja Berić (2009): Evolucija i sistematika mikroorganizama (PP prezentacija sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta u Beogradu)