Likvor

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 20:45, 24. januar 2014. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
(razl) ← Starija izmena | Najnovija izmena (razl) | Novija izmena → (razl)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Likvor (crveno): lumbalna punkcija likvora (8)

Likvor, moždanokičmena ili cerebrospinalna tečnost (liqor cerebrospinalis) je tečnost po sastavu slična krvnoj plazmi koja ispunjava šupljine svih moždanih komora i kičmenog kanala i kod čoveka se nalazi u prostoru između meke (pia mater) i paučinaste moždanice (arachnoidea) nazvanom subarahnoidalni prostor. Taj prostor je na pojedinim mestima proširen u cisterne koje su pogodne za punktiranje likvora. Likvor ima zaštitnu ulogu jer, kao vodeno jastuče, sprečava povrede nežnih moždanih delova.

Sastav i uloga

Likvor je po sastavu veoma sličan krvnoj plazmi, osim što ne sadrži eritrocite, a limfocite samo u malim količinama kod čoveka ne više od 5 ćelija po 1 m3. Takođe, količina belančevina u likvoru je manja nego u plazmi.

Stvara se u horioidnim spletovima koji nastaju tako što delovi meke moždanice ulaze u moždane komore i tu sa epitelnim omotačem komora grade ove spletove. Iz bočnih komora velikog mozga likvor otiče u treću, a zatim u četvrtu komoru. Kroz otvore na krovu četvrte moždane komore likvor odlazi u subarahnoidalni prostor, a iz njega otiče u venske sinuse.

Kapilari horioidnih spletova ponašaju se kao selektivno propustljive membrane, što znači da neke materije ne prelaze iz krvi u likvor (npr. lekovi).

Literatura

  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
  • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
  • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
  • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
  • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
  • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog