Liliales

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 21:19, 14. april 2009. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Red Liliales obuhvata zeljaste biljke ili sekundarne drvenaste forme. Stome vrsta ovog reda su anomocitne ili sa ćelijama pomoćnicama, najčešće paracitne. Sudovi su prisutni samo u korenovom sistemu. Cvetovi su im obično dvopolni, a nešto ređe jednopolni. Perijant je u većini slučajeva krunicolik. Zrela polenova zrna su najčešće dvoćelijska ili troćelijska. Opna polenovih zrna je monokolpatna, monoporatna ili kod manjeg broja vrsta bez apertura. Po pravilu, gineceum je cenokarpan. Semeni zameci su najčešće sa dva integumenta, a retko samo sa jednim. Pretežno su krasunucelatni. Endosperm je najčešće nuklearni, a ređe helobijalni. Semena su obično sa obilnim endospermom.

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija