Plazmociti

Izvor: Bionet Škola
Izmena od 17:43, 23. septembar 2015. od strane korisnika Tsnena (razgovor | doprinosi)
(razl) ← Starija izmena | Najnovija izmena (razl) | Novija izmena → (razl)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Plazmocit

Plazmociti su ćelije vezivnog tkiva prisutne u velikom broju u organizmu na mestima do kojih lako dopiru bakterije i proteinske čestice kao i tamo gde postoje zapaljenski (inflamatorni) procesi. Ovalnog su oblika i prečnika od 10 do 20 μm i imaju ekscentrično postavljeno loptasto jedro. Nastaju od B-limfocita i imaju dobro razvijen sintetski aparat (veliki broj ribozoma i dobro razvijen granularni endoplazmatični retikulum)u kome se stvaraju imunoglobulini. Ponekad sadrže krupne loptaste inkluzije za koje se smatra da su grupacije defektnih imunoglobulina i koje se nazivaju Raselova tela (Russell).

Literatura

  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
  • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
  • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
  • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
  • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog