Polni hromozomi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
X i Y hromozom

Polni hromozomi (gonozomi, alozomi, heterohromozomi, heterozomi ili lat. chromosoma sexuale) sadrže gene za određivanje i funkciju pola. Tomas Morgan ih je 1910. g. otkrio kod vinske mušice. U kariotipu čoveka nalazi se par hromozoma označenih kao polni hromozomi:

 • ženski pol sadrži dva homologa hromozoma označena kao X hromozomi; time je ženski pol homogametan jer stvara samo jedan tip jajnih ćelija (prema tome koji polni hromozom imaju), odnosno, sve jajne ćelije imaju X hromozomom;
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati X hromozom
 • muški pol sadrži par heterologih 8različitih) hromozoma označenih kao X i Y te je muški pol heterogametan jer stvara dva tipa gameta: X-spermatozoide i Y-spermatozoide.
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Determinacija pola
Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Y hromozom

Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002.
 • Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997.
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, beograd, 1986.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Snežana Trifunović, dipl. biolog