Spisak datoteka

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ova posebna stranica prikazuje sve otpremljene datoteke.

Spisak datoteka
Prva stranicaPrethodna stranicaSledeća stranicaPoslednja stranica
Datum Naziv Sličica Veličina Opis Verzije
21:02, 29. novembar 2007. Leptircopy.jpg (datoteka) 92 kB Leptir u mojoj bašti. 1
14:21, 2. decembar 2007. FluorescentCells.jpg (datoteka) 56 kB preuzeto sa Wikimedia commons 1
15:03, 2. decembar 2007. Jedromikrografija.jpg (datoteka) 91 kB mikrografija jedra 1
15:18, 2. decembar 2007. Semaprokariota.jpg (datoteka) 52 kB slika sa Wikimedia commons 1
00:12, 3. decembar 2007. Biljna-celija.jpg (datoteka) 94 kB sa Wikimedia commons 1
00:19, 3. decembar 2007. Virion.jpg (datoteka) 20 kB Sa Wikimedia commons 1
00:23, 3. decembar 2007. Aids virus.jpg (datoteka) 71 kB sa srpske Vikipedije 1
00:27, 3. decembar 2007. Bacillus subtilis.jpg (datoteka) 90 kB sa Wikimedia commons 1
12:14, 3. decembar 2007. Gen.jpg (datoteka) 8 kB   1
12:33, 3. decembar 2007. DNK2.jpeg (datoteka) 26 kB struktura DNK 1
12:35, 3. decembar 2007. Nukleotid.jpeg (datoteka) 15 kB struktura nukleotida 1
13:07, 3. decembar 2007. Dna.ht1.jpg (datoteka) 35 kB preuzeta slika sa http://www.eas.slu.edu/People/DJCrossley/uniquearth/images/dna.ht1.jpg 1
13:55, 3. decembar 2007. Nucleosomes.jpg (datoteka) 33 kB mikrografija hromatina 1
18:05, 3. decembar 2007. ChromatinF09-35.JPG (datoteka) 75 kB preuzeto sa http://bioweb.wku.edu/courses/biol566/Images/ChromatinF09-35.JPG 1
23:35, 3. decembar 2007. Replikac.prokar.jpeg (datoteka) 8 kB replikacija prokariota 1
23:36, 3. decembar 2007. Replikacija.jpeg (datoteka) 11 kB replikacija kod eukariota 1
23:41, 3. decembar 2007. Replication1.gif (datoteka) 12 kB Shema replikacije 1
23:56, 3. decembar 2007. Replikacija2.jpeg (datoteka) 42 kB replikacija 1
00:37, 4. decembar 2007. Gene.gif (datoteka) 15 kB struktura gena 1
10:17, 5. decembar 2007. Hromozom.gif (datoteka) 3 kB metafazni hromozom 1
10:18, 5. decembar 2007. 50S30Spodjedinice.gif (datoteka) 23 kB subjedinice ribozoma 1
10:18, 5. decembar 2007. Aminokiselina.gif (datoteka) 3 kB struktura aminokiseline 1
10:19, 5. decembar 2007. Adenin.jpg (datoteka) 8 kB azotna purinska baza 1
10:19, 5. decembar 2007. ATP.gif (datoteka) 3 kB ATP strukturno 1
10:20, 5. decembar 2007. Biljna-celija.gif (datoteka) 28 kB Biljna ćelija - šematski 1
10:21, 5. decembar 2007. Celija.gif (datoteka) 92 kB animalna ćelija 1
10:22, 5. decembar 2007. Chromosome-taj.gif (datoteka) 85 kB metafazni hromozom - šematski i mikrografija (retuširana) 1
10:23, 5. decembar 2007. Citozin.jpg (datoteka) 6 kB azotna pirimidinska baza 1
10:24, 5. decembar 2007. Dna.gif (datoteka) 11 kB sekundarna struktura DNK 1
10:25, 5. decembar 2007. Enzimi.gif (datoteka) 4 kB Specifično dejstvo enzima - šematski 1
10:26, 5. decembar 2007. Hromatin.jpg (datoteka) 20 kB pakovanje DNK 1
10:32, 5. decembar 2007. Goldzi.gif (datoteka) 11 kB Goldžijev aparat 1
10:34, 5. decembar 2007. Granularni-retikulum.gif (datoteka) 13 kB GER 1
10:36, 5. decembar 2007. Lizozom-peroksizom.jpg (datoteka) 22 kB lizozom peroksizom 1
10:37, 5. decembar 2007. Hloroplast.jpg (datoteka) 7 kB hloroplast šematski 1
10:38, 5. decembar 2007. Mitohondrija.jpg (datoteka) 20 kB mitohondrija - šematski 1
10:52, 5. decembar 2007. Jedro.jpg (datoteka) 17 kB jedro šematski 1
11:01, 5. decembar 2007. Centrioles.jpg (datoteka) 19 kB centriola 1
11:52, 5. decembar 2007. Tilakoidi.jpg (datoteka) 13 kB tilakoidi šema 1
12:00, 5. decembar 2007. Vakuolaubiljnoj.jpg (datoteka) 20 kB Biljna ćelija sa vakuolom 1
12:14, 5. decembar 2007. Metafaznihromozom.jpg (datoteka) 26 kB metafazni hromozom šema i mikrigrafija 1
12:21, 5. decembar 2007. Strukturahromatina.jpg (datoteka) 31 kB Nivoi strukture hromatina 1
12:54, 5. decembar 2007. Nucleosome.jpg (datoteka) 80 kB Nukleozom 1
19:54, 5. decembar 2007. Mitoza.jpg (datoteka) 53 kB šema mitoze 1
19:58, 5. decembar 2007. Mejoza.gif (datoteka) 17 kB Mejoza I i II 1
20:01, 5. decembar 2007. TM-model-membrane.gif (datoteka) 40 kB Model građe ćelijske membrane 1
20:27, 5. decembar 2007. Membrana.jpg (datoteka) 45 kB Ćelijska membrana 1
20:40, 5. decembar 2007. Difuzija.jpg (datoteka) 24 kB Difuzija 1
20:46, 5. decembar 2007. Osmozaieritrociti.jpg (datoteka) 31 kB Efekat osmoze na eritrocite 1
21:01, 5. decembar 2007. NaKpumpa.jpg (datoteka) 38 kB Na,K pumpa, aktivan transport 1
Prva stranicaPrethodna stranicaSledeća stranicaPoslednja stranica