Razlika između izmena na stranici „Vrste jajnih ćelija”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
(Vrste jajnih ćelija)
Red 26: Red 26:
 
**sekundarne ''membrane'' ptica sastoje se od pet slojeva.
 
**sekundarne ''membrane'' ptica sastoje se od pet slojeva.
  
 
+
== Literatura==
 
+
*Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 
+
*Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
[[Kategorija:Razviće životinja]]
+
*Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
 +
*Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 +
*Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
 +
[[Kategorija:Embriologija]] [[Kategorija:Razviće životinja]]
 +
{{Potpis2}}

Izmena na datum 20. septembar 2009. u 11:58

Tipovi jajnih ćelija

Jajna ćelija je vrsta polne ćelije koja se u procesu oogeneze obrazuje u ženskom polu životinja.

U jajnoj ćeliji se kao osnovna rezervna hrana za embrion nalazi žumance (grč. lekhitos; lat. vitelus) koje se obrazuje u fazi vitelogeneze prilikom rasta jajne ćelije. Prema količini i rasporedu žumanceta razlikuju se tri osnovne vrste jajnih ćelija – oligolecitna, telolecitna i centrolecitna.

Vrste jajnih ćelija

Oligolecitne (lat. oligos=malo, siromašno) ili izolecitne (izo=isto, podjednako) jajne ćelije imaju malu količinu ravnomerno raspoređenog žumanceta. Ovaj tip jajnih ćelija imaju bodljokošci (npr. morski jež), amfioksus, anelide, mekušci, pljosnati crvi, plaštaši, nematode i sisari. U ovu vrstu može da se svrsta i jajna ćelija čoveka, mada je ona u stvari alecitna (bez žumanceta) jer ishrana embriona viviparnih životinja ne zavisi od žumanceta već se odvija preko placente.

Telolecitne jajne (telos = kraj) ćelije imaju veću količinu žumanceta nego oligolecitne i ono je neravnomerno raspoređeno tako da se razlikuju dva pola – animalni i vegetativni. Na animalnom polu se nalazi više citoplazme, dok je žumance nagomilano na vegetativnom polu. Razlikuju se, prema količini žumanceta, nekoliko vrsta telolecitnih jajnih ćelija:

 • neznatno telolecitna ili mezolecitna su jaja sa malom količinom žumanceta; imaju ih vodozemci
 • umereno telolecitna imaju nešto veću količinu žumanceta i sreću se kod riba;
 • izrazito telolecitna jaja imaju veliku količinu žumanceta koje zauzima skoro čitavu citoplazmu osim malog vršnog dela sa jedrom (kod gmizavaca i ptica)

Centrolecitne jajne ćelije imaju veliku količinu žumanceta smeštenog u centralnom delu, dok se citoplazma nalazi oko njega kao površinski sloj. Jedro je smešteno u samom centru žumanceta u jednom ostrvcu citoplazme(npr. jajne ćelije insekata) i povezano je citoplazmatskim mostićima sa površinskom citoplazmom.

Omotači jajne ćelije

U toku oogeneze obrazuju se dve vrste omotača (membrana) jajne ćelije:

 • primarni omotači koje se obrazuju u jajniku za vreme obrazovanja sekundarne oocite; to su :
  • vitelinska membrana insekata, mekušaca, vodozemaca i ptica koja posle prodiranja spermatozoida u jajnu ćeliju postaje fertilizaciona membrana;
  • želatinozna membrana kod morskog ježa;
  • zona pellucida kod sisara je u obliku trodimenzionalne proteinske mreže izgrađene od filamenata (filamentum = nit).
 • sekundarne membrane, stvaraju ćelije jajovoda i žlezde koje svoje proizvode izlučuju u jajovod; u njih spadaju:
  • horion je tvrda opna jajne ćelije insekata;
  • sekundarna membrana vodozemaca koja se sastoji od debelog želatinoznog sloja koji u vodi nabubri i znatno povećava svoje dimenzije;
  • sekundarne membrane ptica sastoje se od pet slojeva.

Literatura

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
Snežana Trifunović, dipl. biolog