Razlika između izmena na stranici „Vrste jajnih ćelija”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
(Vrste jajnih ćelija)
(Vrste jajnih ćelija)
Red 5: Red 5:
  
 
==Vrste jajnih ćelija==
 
==Vrste jajnih ćelija==
'''Oligolecitne''' ili '''izolecitne''' (lat. oligos=malo, siromašno) jajne ćelije imaju malu količinu ravnomerno raspoređenog žumanceta. Ovaj tip jajnih ćelija imaju [[bodljokošci]] (npr. [[morski jež]]), [[amfioksus]], [[anelide]], [[mekušci]], [[pljosnati crvi]], [[plaštaši]], [[nematode]] i [[sisari]]. U ovu vrstu može da se svrsta i jajna ćelija čoveka, mada je ona u stvari alecitna (bez žumanceta) jer ishrana embriona [[V|viviparnih životinja]] ne zavisi od žumanceta već se odvija preko [[P|placente]].
+
'''Oligolecitne''' (lat. oligos=malo, siromašno) ili '''izolecitne''' (''izo''=isto, podjednako) jajne ćelije imaju malu količinu ravnomerno raspoređenog žumanceta. Ovaj tip jajnih ćelija imaju [[bodljokošci]] (npr. [[morski jež]]), [[amfioksus]], [[anelide]], [[mekušci]], [[pljosnati crvi]], [[plaštaši]], [[nematode]] i [[sisari]]. U ovu vrstu može da se svrsta i jajna ćelija čoveka, mada je ona u stvari alecitna (bez žumanceta) jer ishrana embriona [[V|viviparnih životinja]] ne zavisi od žumanceta već se odvija preko [[P|placente]].
  
'''Telolecitne jajne''' ćelije imaju veću količinu žumanceta nego oligolecitne i ono je neravnomerno raspoređeno tako da se razlikuju dva pola – animalni i vegetativni. Na animalnom polu se nalazi više citoplazme, dok je žumance nagomilano na vegetativnom polu. Razlikuju se, prema količini žumanceta, nekoliko vrsta telolecitnih jajnih ćelija:
+
'''Telolecitne jajne''' (''telos'' = kraj) ćelije imaju veću količinu žumanceta nego oligolecitne i ono je neravnomerno raspoređeno tako da se razlikuju dva pola – animalni i vegetativni. Na animalnom polu se nalazi više citoplazme, dok je žumance nagomilano na vegetativnom polu. Razlikuju se, prema količini žumanceta, nekoliko vrsta telolecitnih jajnih ćelija:
 
*'''neznatno telolecitna''' ili '''mezolecitna''' su jaja sa malom količinom žumanceta; imaju ih [[vodozemci]]
 
*'''neznatno telolecitna''' ili '''mezolecitna''' su jaja sa malom količinom žumanceta; imaju ih [[vodozemci]]
 
*'''umereno telolecitna''' imaju nešto veću količinu žumanceta i sreću se kod riba;
 
*'''umereno telolecitna''' imaju nešto veću količinu žumanceta i sreću se kod riba;

Izmena na datum 24. mart 2009. u 17:37

Tipovi jajnih ćelija

Jajna ćelija je vrsta polne ćelije koja se u procesu oogeneze obrazuje u ženskom polu životinja.

U jajnoj ćeliji se kao osnovna rezervna hrana za embrion nalazi žumance (grč. lekhitos; lat. vitelus) koje se obrazuje u fazi vitelogeneze prilikom rasta jajne ćelije. Prema količini i rasporedu žumanceta razlikuju se tri osnovne vrste jajnih ćelija – oligolecitna, telolecitna i centrolecitna.

Vrste jajnih ćelija

Oligolecitne (lat. oligos=malo, siromašno) ili izolecitne (izo=isto, podjednako) jajne ćelije imaju malu količinu ravnomerno raspoređenog žumanceta. Ovaj tip jajnih ćelija imaju bodljokošci (npr. morski jež), amfioksus, anelide, mekušci, pljosnati crvi, plaštaši, nematode i sisari. U ovu vrstu može da se svrsta i jajna ćelija čoveka, mada je ona u stvari alecitna (bez žumanceta) jer ishrana embriona viviparnih životinja ne zavisi od žumanceta već se odvija preko placente.

Telolecitne jajne (telos = kraj) ćelije imaju veću količinu žumanceta nego oligolecitne i ono je neravnomerno raspoređeno tako da se razlikuju dva pola – animalni i vegetativni. Na animalnom polu se nalazi više citoplazme, dok je žumance nagomilano na vegetativnom polu. Razlikuju se, prema količini žumanceta, nekoliko vrsta telolecitnih jajnih ćelija:

 • neznatno telolecitna ili mezolecitna su jaja sa malom količinom žumanceta; imaju ih vodozemci
 • umereno telolecitna imaju nešto veću količinu žumanceta i sreću se kod riba;
 • izrazito telolecitna jaja imaju veliku količinu žumanceta koje zauzima skoro čitavu citoplazmu osim malog vršnog dela sa jedrom (kod gmizavaca i ptica)

Centrolecitne jajne ćelije imaju veliku količinu žumanceta smeštenog u centralnom delu, dok se citoplazma nalazi oko njega kao površinski sloj. Jedro je smešteno u samom centru žumanceta u jednom ostrvcu citoplazme(npr. jajne ćelije insekata) i povezano je citoplazmatskim mostićima sa površinskom citoplazmom.

Omotači jajne ćelije

U toku oogeneze obrazuju se dve vrste omotača (membrana) jajne ćelije:

 • primarni omotači koje se obrazuju u jajniku za vreme obrazovanja sekundarne oocite; to su :
  • vitelinska membrana insekata, mekušaca, vodozemaca i ptica koja posle prodiranja spermatozoida u jajnu ćeliju postaje fertilizaciona membrana;
  • želatinozna membrana kod morskog ježa;
  • zona pellucida kod sisara je u obliku trodimenzionalne proteinske mreže izgrađene od filamenata (filamentum = nit).
 • sekundarne membrane, stvaraju ćelije jajovoda i žlezde koje svoje proizvode izlučuju u jajovod; u njih spadaju:
  • horion je tvrda opna jajne ćelije insekata;
  • sekundarna membrana vodozemaca koja se sastoji od debelog želatinoznog sloja koji u vodi nabubri i znatno povećava svoje dimenzije;
  • sekundarne membrane ptica sastoje se od pet slojeva.