Hromozomi

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hromozomi su strukture karakterističnog oblika koja se u jedru mogu uočiti za vreme deobe. Između dve deobe,tj. u interfazi, hromatin je rasprostranjen po celom jedru kao difuzna masa, da bi se u toku pripreme za deobu kondezovao i nagradio hromozome.

Zahvaljujući tome što se lepo boje, hromozomi se mogu u određenoj fazi deobe posmatrati pod svetlosnim mikroskopom. Najbolje se uočavaju za vreme metafaze mitoze pa se nazivaju metafazni mitotski hromozomi .

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Hromozom